Budowa wiadukt: Zmiana organizacji ruchu od 18 marca.

mapaWykonawca zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż od dnia 18.03.2019r. planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinków drogi dojazdowej biegnącej przez plac budowy wzdłuż ul. Drwęckiej łączącej ciąg ulic Stapińskiego - Mazurska z ulicą Olsztyńską.

Utrudnienie wywołane będzie wykonywaniem docelowej nawierzchni drogi DW2. Zamknięcie będzie sukcesywnie przestawiane wraz z postępem robót. Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego pozostaje przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej. Zamknięte dla ruchu pozostaje skrzyżowanie ulicy Drwęckiej z ulicą Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przez cały czas prowadzenie robót będzie możliwy dojazd do posesji przy ul. Drwęckiej nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, oczywiście zawsze tylko od jednej strony. Dojazd do ww. budynków będzie zależny od czasowego położenia odcinka roboczego i odbywać się będzie:

- ul. Stapińskiego- budynki znajdujące się po stronie południowej prowadzonych robót

- ul. Olsztyńską- budynki znajdujące się po stronie północnej prowadzonych robót

Powyższe utrudnienia potrwają około 1,5 tygodnia.