fbpx

Urząd odpowiedział po miesiącu. Niestety nadal są pytania bez odpowiedzi.

Remont hali sportowej
Remont hali sportowej
Nie dość, że musieliśmy długo czekać na odpowiedzi, to jeszcze Urząd Miejski w Ostródzie nie odpowiedział na wszystkie pytania, które wysłaliśmy 4 i 11 września 2019 roku. Na część zadanych pytań odpowiedź została udzielona, choć nie zawsze kompletna.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami.

Proszę o informację dotyczącą zlecenia - "Opracowanie audytu Bilans otwarcia kadencji" - 55 350 zł. Kiedy rozpoczęto prace nad tym opracowaniem i kiedy została przekazana do urzędu jego finalna wersja? Proszę też o przesłanie pełnej kopii tego opracowania.

Umowa została podpisana 19.02.2019 R. (od tego czasu rozpoczęto prace nad audytem). Finalna wersja audytu zostanie przekazana w przyszłym tygodniu. Audyt po jego zaprezentowaniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie opublikowany i będzie dostępny w BIP.

Proszę o podanie terminu oddania do użytkowania basenu? Czy Gmina Miejska będzie ogłaszała kolejne postępowanie na dzierżawę, czy sama wskaże podmiot zarządzający?

Planowany odbiór prac wykonanych na basenie nastąpi do końca października 2019 r. Podmiotem zarządzającym będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o.

Proszę o podanie terminu zakończenia prac w hali sportowej znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego 4? Proszę też o podanie terminu oddania tej hali do użytku?

Planowany termin zakończenia prac w hali sportowej to 31.10.2019r.

Kiedy zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome na odcinkach dróg rowerowych oddanych do użytku w 2018 roku?

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg rowerowych wykonanych w 2018 i 2019r planowane jest do końca 2019r.

W jakiem terminie, gdzie i którzy pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie zostaną przeszkoleni w zakresie dostępu do informacji publicznej (wrzesień, październik). Proszę o podanie zakresu tego szkolenia oraz kosztów z tym związanych?

Nie jest planowane w tym roku.

Co dzieje się w temacie "Strefy Malucha" i zapowiadanych 64 miejscach w nowym żłobku zlokalizowanym w budynku byłej SP4 przy ul. Kościuszki 14?

Informuję, że w budynku SP 4 przy ul. Kościuszki 14, nadal funkcjonuje szkoła, w której pracuje 12 oddziałów (przy liczbie sal dydaktycznych 16 + sala komputerowa + sala językowa + 2 świetlice). Razem w 12-stu oddziałach jest 246 uczniów. Ostatnia
Lekcja kończy się o godzinie 12:30.

Na moment udzielania odpowiedzi, budynek szkoły nie zmienił swoich szkolnych funkcji. Miasto Ostróda, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planowało utworzyć tu "strefę malucha", w której kontynuować naukę będą dzieci z klas 0-III, a po godzinach lekcyjnych, gdy budynek jest "pusty" - miejsce spotkań, zajęć dla dzieci najmłodszych i ich rodziców. Celem takiego podejścia jest unikanie pustych i wolnych sal oraz sal, które w ogóle nie są wykorzystywane przez szkołę, ponieważ klasy IV-VI uczą się w innym budynku (ul. Kościuszki 22).

Utworzenie "strefy malucha" powinno być i będzie poprzedzone konsultacjami i zaproponowaniem organizacjom społecznym, firmom, mieszkańcom realizacji ich działań na cel grupy, o której piszemy powyżej (dzieci do lat 10). Można to zrobić na przykład poprzez ogłoszenie odpowiednich konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020.

Jednym z elementów strefy miał być nowy żłobek, utworzony na jednym z wolnych (aktualnie niewykorzystanych) pięter. Sprzeciw co do tego
Rozwiązania zgłosili Radni Rady Miejskiej, o czym pisze także Gazeta Ostródzka w wydaniu z dnia 13.09.2019 r.

Miasto zbadało możliwości dostosowania budynku do potrzeb żłobka, szczególnie pod względem przeciwpożarowym. Koszty takiego dostosowania wg Wydziału inwestycji to ok. 2 miliony złotych. Ponadto utworzenie tu żłobka wyłącza inne przeznaczenie tego obiektu na 7 lat.

Biorąc pod uwagę zarówno możliwości techniczne, jak i finansowe oraz zgodnie ze stanowiskiem Radnych, Miasto poszukuje innego rozwiązania w zakresie utworzenia żłobka dla 64 dzieci. Szczegóły w zakresie wariantów zostały podane podczas spotkania z rodzicami w dniu 16. Września.

Sprawa wykorzystania, budynku przy ul. Kościuszki 14, jest nadal otwarta.

Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania:

  • Czy Gmina Miejska poinformowała szkoły miejskie i ocsir w sprawie przekazania zarządzania wszystkimi halami sportowymi do ocsir? Czy zostało to już opracowane i wdrożone? Czy zapowiadane zasady dostępności hal w pierwszej kolejności dla klubów sportowych trenujących dzieci i młodzież oraz dyscyplin halowych będą realizowane? Czy zostaną zmniejszone opłaty za korzystanie z hal dla klubów sportowych trenujących dzieci i młodzież? Kiedy szczegółowe informacje na ten temat zostaną oficjalnie zaprezentowane?
  • Proszę o podanie terminów podpisania wszystkich aneksów do umów na remont hali sportowej przy ul. Piłsudskiego. Kiedy wykonawcy zwrócili się o przedłużenie terminu zakończenia prac? Proszę o kopię tych pism oraz kopię wszystkich podpisanych aneksów do umów dotyczących remontu hali przy ul. Piłsudskiego.
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19