Nowy zastępca burmistrza

Agnieszka Majewska - Pawełko nowym zastępcą burmistrzaBurmistrz Ostródy Zbigniew Michalak zgodnie z zapowiedzią powołał Agnieszkę Majewską - Pawełko na stanowisko Zastępy Burmistrza Miasta Ostróda z dniem 20 listopada 2018r. To pierwsza ze zrealizowanych obietnic przedwyborczych. Kolejną ma być ogłoszenia postępowania na audyt w urzędzie.

 

Zgodnie z zarządzaniem burmistrza dotychczasowy zastępca Norbert Gesek został odwołany ze stanowiska z dniem 19 listopada 2018r.
Czytamy w nim:

§ 1

Odwołuje się Pana Norberta Gesek ze stanowiska zastępcy Burmistrza Miasta Ostróda z dniem 19 listopada 2018r.

§ 2

1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
2. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę wynoszącym 3 miesiące, pracownik zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy i ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę ustanie z dniem 19 lutego 2019r.

§ 3

W okresie wypowiedzenia udzielam Panu urlopu wypoczynkowego:
a) za rok 2018, w okresie od dnia 19 listopada 2018r. do dnia 24 grudnia 2018r.
b) za rok 2019, w okresie od dnia 2 stycznia 2019r. do dnia 8 stycznia 2019r.

Sprawa audytu pojawiała się w trakcie kampanii wyborczej. Kandydat Zbigniew Michalak kilkukrotnie w trakcie jej trwania zapowiadał, że po wygranej zleci wykonanie audytu. Mówił wtedy, że nie wyobraża sobie, by nie zrobić rzetelnego bilansu otwarcia. Te słowa padły również podczas poniedziałkowej uroczystości ślubowania. Wtedy też odchodzący burmistrz Czesław Najmowicz, po podziękowaniach za mijającą kampanie zwrócił się w kilku słowach do swojego następcy. Prosił by zajął się pracą na rzecz samorządu a nie rozliczaniem poprzednika. Mówił też, że nie ma potrzeby zlecania audytu, argumentując, że i tak nie ma na to pieniędzy w budżecie. Dodał, że kontrole już były przeprowadzane i stan finansów jest dobry. Te słowa wywołały salwę śmiechu na sali.

Postępowanie w sprawie audytu ma być ogłoszone w najbliższych dniach.