Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka, foto: ostrodaonline.pl
Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka, foto: ostrodaonline.pl

Kolejne 15 drzew poszło pod topór

W związku z budową żłobka doszło dziś do wycinki wieloletnich, dużych drzew w miejscu planowanej inwestycji. Zgodnie z decyzjami z dnia 4 września 2020 roku, wydanymi przez ostródzkiego starostę, Gmina Miejska Ostróda mogła wyciąć 15 drzew. Większość z nich wycięto z powodu kolizji z planowanym dodatkowym parkingiem. Opłata za usunięcie drzew została ustalona w wysokości 255510 zł.

 

Decyzje dotyczące wycinki.

RLŚ.613.135.2020

 1. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie:
  - dwóch sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 123cm, 134cm;
  - trzech sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 124cm, 102cm, 110cm;
  - dwóch sztuk drzew z gatunku klon polny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 173cm, 66cm;
  - jednej sztuka drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 68cm;
  usytuowanych na działce nr 66/103 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda.
 2. Ustalić termin usunięcia drzew wymienionych w pkt. 1 niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2021r.
 3. Naliczyć opłatę za usunięcie drzew wymienionych w pkt. 1 niniejszej decyzji w wysokości 95710,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100gr).

W uzasadnieniu decyzji czytamy: Stan fitosanitarny drzew jest prawidłowy, w koronach drzew nie stwierdzono posuszu.

RLŚ.613.136.2020

 1. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie pięciu sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 130cm, 157cm, 116cm, 129cm, 125cm, cm, 129cm, usytuowanych na działce nr 66/103 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda
 2. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pni mierzonym na, wysokości 130cm wynoszącym 131cm, 200cm oraz jednej sztuki drzewa z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 70cm usytuowanych na działce nr 67 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14, 14-100 Ostróda.
 3. Ustalić termin usunięcia drzew wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2021r.
 4. Naliczyć opłatę za usunięcie drzew wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji w wysokości 159 800,00zł (słownie sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100gr).

W uzasadnieniu decyzji czytamy: Stan fitosanitarny drzew jest prawidłowy, statyka jest niezachwiana, w koronach drzew nie stwierdzono posuszu.

W całej sprawie zabrakło chyba zdrowego rozsądku. Wystarczyło zaprojektować budynek przesunięty o kilka metrów lub zrobić półokrągłą wnękę w jednej ze ścian, by oszczędzić kilka drzew. Tym samym dzieci miałyby drzewa wprost za oknem. Tak zaprojektowany budynek mógłby stać się doskonałym przykładem walki o zachowane natury w mieści i dbałości o każde drzewo. Niestety po raz kolejny wybrano drogę na skróty. Żadne nasadzenia nie zrekompensują straty w przyrodzie, jakiej dokonano dzisiejszą wycinką. Dodatkowo bulwersuje fakt, że wycinka większości drzew ma umożliwić powiększenie parkingu.

Aktualizacja 2021-02-24: We wtorek 23 lutego wycięto 9 drzew, które znajdują się w obrysie planowanego budynku żłobka. Pozostałe drzewa wskazane do wycinki nie zostały jeszcze wycięte. Chodzi tu o drzewa znajdujące się na terenie planowanego parkingu. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany planów wycinki w przypadku niektórych z tych drzew.