Drzewo, ilustracja do materiału, foto: ostrodaonline.pl

Kup, Posadź, Poinformuj

10 maja 2019 roku posadzono pierwsze drzewa w ramach inicjatywy "700 drzew na 700-lecie Ostródy". Przez 2 lata posadzono 58 a wycięto 39 drzew. Przy utrzymaniu obecnego tempa nasadzeń w 2029 przybędzie w Ostródzie zaledwie 290 nowych drzew.

Radny Krzysztof Krzyżaniak wystąpił z interpelacją dotyczącą stanu nasadzeń w ramach wspomnianej inicjatywy.

Panie Burmistrzu, mijają dwa lata od momentu zainaugurowania przez Pana inicjatywy "700 drzew na 700-lecie Ostródy". Proszę o informację, ile od tego momentu zostało wyciętych, a ile posadzonych drzew w mieście z inicjatywy Urzędu Miasta?
Proszę o informację, w jakich lokalizacjach będą te nasadzenia oraz czy zamierza Pan w tej akcji prowadzić dialog, czy też korzystać z pomocy społeczności lokalnej?

W odpowiedzi na interpelację czytamy:

Odpowiadając na Pana interpelacje z dnia 18.05.2021r. w sprawie zapoczątkowanej inicjatywy, "700 drzew na 700 lecie Ostródy" uprzejmie informuję, że będziemy kontynuować dalej tą inicjatywę. Od początku akcji na terenie miasta nasadziliśmy 58 szt. drzew m.in. na terenach przy ul. Grunwaldzkiej, Olsztyńskiej, Batorego oraz na Placu 1000- lecia.

Mamy zaplanowane w okresie jesiennym dalsze nasadzenia drzew, w miejscach zgodnych z uwarunkowaniami oraz ustaleniami wynikającymi z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy oraz z wymaganiami siedliskowymi poszczególnych gatunków roślin, z uwzględnieniem ich pokroju, tempa wzrostu i walorów estetycznych.

Chcąc osiągnąć zaplanowany cel, chcemy włączyć w akcję również mieszkańców naszego miasta, poprzez przekazywanie darmowych sadzonek zakupionych w szkółkach oraz będziemy zachęcać wszystkich mieszkańców poprzez zakup drzew we własnym zakresie i posadzenie ich na swojej posesji, z prośbą o poinformowanie nas o tym fakcie.

Na terenach miejskich, w tym okresie usunęliśmy 39 drzew, ze względu na ich zły stan zdrowotny, obumarcie lub zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia. W przypadku wycinki drzew, które kolidują z planowaną realizacją inwestycji, będziemy nasadzać drzewa w ramach nasadzeń rekompensacyjnych, do których zostaliśmy zobowiązani przez organ wydający decyzje na ich usunięcie.

Interpelacja, BIP - https://bipostroda.warmia.mazury.pl