fbpx

Kup, Posadź, Poinformuj

Drzewo, ilustracja do materiału.
Drzewo, ilustracja do materiału.
10 maja 2019 roku posadzono pierwsze drzewa w ramach inicjatywy "700 drzew na 700-lecie Ostródy". Przez 2 lata posadzono 58 a wycięto 39 drzew. Przy utrzymaniu obecnego tempa nasadzeń w 2029 przybędzie w Ostródzie zaledwie 290 nowych drzew.

Radny Krzysztof Krzyżaniak wystąpił z interpelacją dotyczącą stanu nasadzeń w ramach wspomnianej inicjatywy.

Panie Burmistrzu, mijają dwa lata od momentu zainaugurowania przez Pana inicjatywy "700 drzew na 700-lecie Ostródy". Proszę o informację, ile od tego momentu zostało wyciętych, a ile posadzonych drzew w mieście z inicjatywy Urzędu Miasta?
Proszę o informację, w jakich lokalizacjach będą te nasadzenia oraz czy zamierza Pan w tej akcji prowadzić dialog, czy też korzystać z pomocy społeczności lokalnej?

W odpowiedzi na interpelację czytamy:

Odpowiadając na Pana interpelacje z dnia 18.05.2021r. w sprawie zapoczątkowanej inicjatywy, "700 drzew na 700 lecie Ostródy" uprzejmie informuję, że będziemy kontynuować dalej tą inicjatywę. Od początku akcji na terenie miasta nasadziliśmy 58 szt. drzew m.in. na terenach przy ul. Grunwaldzkiej, Olsztyńskiej, Batorego oraz na Placu 1000- lecia.

Mamy zaplanowane w okresie jesiennym dalsze nasadzenia drzew, w miejscach zgodnych z uwarunkowaniami oraz ustaleniami wynikającymi z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy oraz z wymaganiami siedliskowymi poszczególnych gatunków roślin, z uwzględnieniem ich pokroju, tempa wzrostu i walorów estetycznych.

Chcąc osiągnąć zaplanowany cel, chcemy włączyć w akcję również mieszkańców naszego miasta, poprzez przekazywanie darmowych sadzonek zakupionych w szkółkach oraz będziemy zachęcać wszystkich mieszkańców poprzez zakup drzew we własnym zakresie i posadzenie ich na swojej posesji, z prośbą o poinformowanie nas o tym fakcie.

Na terenach miejskich, w tym okresie usunęliśmy 39 drzew, ze względu na ich zły stan zdrowotny, obumarcie lub zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia. W przypadku wycinki drzew, które kolidują z planowaną realizacją inwestycji, będziemy nasadzać drzewa w ramach nasadzeń rekompensacyjnych, do których zostaliśmy zobowiązani przez organ wydający decyzje na ich usunięcie.

Interpelacja, BIP - https://bipostroda.warmia.mazury.pl

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19