Ilustracja, budynek MPEC, kotłownia, foto: ostrodaonline.pl

Na razie nie będzie centralnego ogrzewania na Osiedlu Drwęckim

Co jakiś czas powraca temat przyłączenia Osiedla Drwęckiego do sieci ciepłowniczej. Za dostarczenie ciepła w Ostródzie odpowiada spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie. Od lat nic się w tym temacie nie zmieniło i nic nie wskazuje, by miało to ulec zmianie.

Czy Osiedle Drwęckie zostanie przyłączone do sieci ciepłowniczej? Na to pytanie odpowiedzi znajdują się w korespondencji z miejskiej spółki.

Czy spółka kiedykolwiek zlecała opracowanie koncepcji, kalkulacji, projektów technicznych wykonania przyłącza centralnego ogrzewania na Osiedlu Drwęckim w Ostródzie?

Przed uruchomieniem stadionu miejskiego była opracowywana koncepcja podłączenia Osiedla Drwęckiego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Już na tamten czas sam koszt wykonania przyłącza to ok. 10 mln złotych. Ze względu na koszt wykonania przyłącza, koncepcja została zaniechana (całkowicie nieopłacalna).

Czy na dziś spółka jest w stanie technicznie wykonać takie przyłącze, jaki jest szacunkowy koszt i przybliżony czas wykonania takiego przyłącza?

MPEC technicznie jest w stanie wykonać takie przyłącze. Oceniamy fizycznie wykonanie takiego przyłącza na okres 9 miesięcy. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń będzie wymagało ok. jednego roku ze względu na obszary NATURA 2000.

Czy znana jest ilość odbiorców ciepła z Osiedla Drwęckiego, która jest minimalną dla opłacalności takiej inwestycji?

Nie jest znana ilość odbiorców. Inwestycja jest całkowicie nieopłacalna.

Jeśli wykonanie takiego przyłącza technicznie jest utrudnione/niemożliwe, jakie są główne przeszkody?

Główną przyczyną utrudnienia wykonania podłączenia są obszary NATURA 2000.

Czy spółka rozważała odrębną instalację kogeneracji, wyłącznie na potrzeby Osiedla Drwęckiego? Czy były wykonane kalkulacje takiego rozwiązane i czy zmniejszyłoby ono koszty takiej inwestycji?

Rozpatrywany był wariant budowy oddzielnej kotłowni opalanej paliwem gazowym na tym osiedlu. Jest to chyba jedyny możliwy wariant do realizacji. Wariant ten powinien być realizowany przez samorząd Ostródy.

W związku z odpowiedzią na ostatnie pytanie, wysłałem pytania do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Czekam na odpowiedź.

Stan powietrza na Osiedlu Drwęckim - statystyki roczne jakości powietrza: Stan powietrza w Ostródzie - ul. Cicha

Stan powietrza na Osiedlu Drwęckim -wykresy: Stan powietrza w Ostródzie - ul. Cicha