Kolejna przerwa w dostawie energii cieplnej

MPECMPEC Sp. z o. o. w Ostródzie ponownie informuje, iż budowa trasy S7 wymusiła konieczność przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej zasilającej całe miasto Ostróda. W związku z powyższym ustalony został termin od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r., w którym to nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do wszystkich naszych odbiorców. Przerwa nastąpi tylko w przypadku, kiedy pozwolą na to warunki pogodowe. Za zaistniałe niedogodności i zamieszanie serdecznie przepraszamy.


Powyższy komunikat został umieswzczony na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w OStródzie Sp. z o.o. Przypomnijmy, że pierwszy komunikat o przerwaniu dostaw ciepłej wody pojawił się w lipcu 2015 roku. Przerwa była wtedy planowana w dniach 24-31 sierpnia 2015 roku. W związku z awarią jaka miała miejsce w środę 5 sierpnia 2015 roku między godziną 9 a 10 rano, całe miasto zostało pozbawione ciepłej wody na kilka dni. Po usunięciu awarii prezes miejskiej spółki ciepłowniczej Jacek Kordalewski zapowiadał, że w tym roku żadnych planowych przerw już nie będzie.