Wojciech Zalewski, foto; UM Ostróda
Wojciech Zalewski, foto; UM Ostróda

Wojciech Zalewski nowym Prezesem Zarządu MPEC

Dnia 10 lutego 2022 r., na wniosek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o w Ostródzie, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostródzie powołała z dniem 11 lutego 2022 r. nowego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Wojciecha Zalewskiego. W głosowaniu tajnym wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej, w tym za powołaniem było 5 głosów, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

 

Wojciech Zalewski, lat 53, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem. Od 20 lat prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie specjalizującej się w doradztwie dla małych i średnich firm oraz działalności związanej z poręczeniami kredytów. W latach 2016 - 2019 prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kisielicach, gdzie zarządzał mi.in. miejską ciepłownią, oczyszczalnią ścieków i wodociągami. Specjalista w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania z tzw. „środków unijnych”.

 

Czytaj również: Odwołano prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej