Ilustracja. Budynek MPEC

Trudna sytuacja finansowa MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie złożyło wniosek do Gminy Miejskiej Ostróda o dofinasowanie działalności w kwocie 7 990 520 zł (dopłata do kapitału rezerwowego). Burmistrz podczas Komisji Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej mówił, że gmina na dziś może przeznaczyć kwotę 4 milionów.

Prezes MPEC Wojciech Zalewski zwrócił uwagę, że w ramach uchwały można zawrzeć zapis, że spółka zgadza się na zwrot tej dopłaty. Z analizy, którą posiada spółka wynika, że przy obecnych cenach miału, gazu i jednostek ETS, na koniec roku może to doprowadzić do ponad 9 milionowej straty i brakiem możliwości regulowania zobowiązań już w połowie bieżącego roku. Stąd wniosek o dopłatę. Bez niej, przy takiej stracie wartość kapitałów będzie ujemna i w przyszłym roku musiałbym złożyć wniosek o upadłość tej spółki – wyjaśnił Prezes Zarządu Wojciech Zalewski.
Spółka ma nieuregulowane certyfikaty z 2021 roku w kwocie 4 335 000 zł. Spółka ma kredyt obrotowy 1 000 000 zł, spłata do końca maja (500 000zł), natomiast kredyt w rachunku bieżącym wynosi 4 000 000 zł. Poziom zadłużenia kapitału własnego jest bardzo wysoki, bardzo niebezpieczny - dodał prezes.

Na początku tego tygodnia miejska spółka odpowiedzialna za dostarczanie ciepła wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie podwyżki cen za ciepło. Podwyżka ma wynieść 4% i ma związek ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności.