Włodzimierz Brodiuk, prezes MPEC w Ostródzie foto: Ostrodaonline.pl
Włodzimierz Brodiuk, prezes MPEC w Ostródzie foto: Ostrodaonline.pl

Odwołano prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

W środę 9 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie podjęła decyzję o odwołaniu Włodzimierza Brodiuka ze stanowiska prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej, w tym za odwołaniem były 3 głosy, przeciw 1, wstrzymujący się 1.
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż ostatnie wydarzenia nie zmieniają polityki władz Miasta, której celem nadrzędnym jest dążenie do optymalizacji kosztów i utrzymania możliwie najniższych cen ciepła dla mieszkańców Ostródy.
Tyle wiemy z oficjalnego komunikatu, który wysłała do mediów Małgorzata Czeczora, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Nadal nie otrzymaliśmy informacji o przyczynach odwołania prezesa.
Włodzimierz Brodiuk pełnił obowiązki prezesa od 9 lipca 2019 roku. Poniżej komentarz odwołanego prezesa:

W lipcu 2021 roku przekazałem Burmistrzowi koncepcję wraz z analizami kosztów modernizacji kotłowni. Koncepcja ta zawiera jedyne możliwe obecnie rozwiązanie zejścia z CO2 i znacznego obniżenia kosztów produkcji ciepła. Cały czas zastanawiało mnie milczenie ostródzkiego ratusza. Jednocześnie docierały do mnie pogłoski o zamiarach prywatyzacji MPEC-u, na którą nie zgadzałem się i nigdy bym się nie zgodził. Każdy miesiąc opóźnienia wdrożenia procesu modernizacji MPEC-u, powoduje olbrzymie koszty, za które wcześniej czy później ktoś będzie musiał zapłacić.
Czy zaskoczony jestem decyzją? Nie. Formą zwolnienia tak.