Nowy, stary prezes Żeglugi

Stanisław Bieliński.Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa miejskiej spółki Żegluga Ostródzko – Elbląska Stanisława Bielińskiego. Nowy prezes pełnił już tę funkcję i jest od wielu lat związany z firmą, zarówno przed utworzeniem spółki jak i już po jej utworzeniu.


Stanisław Bieliński pełnił funkcję dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie, był pełniącym obowiązki prezesa nowo utworzonej spółki i do czasu obecnego powołania na prezesa pełnił w spółce funkcję Dyrektora ds. Transportu.
Przypomnijmy, że jako Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Stanisław Bieliński miał sprawować nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu zamawiającego (Urzędu Miejskiego). Chodzi o głośną sprawę realizacji projektu budowy statków dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
Ostatecznie do Ostródy trafiły dwa zamiast trzech statków. Żaden z nich nie pływa po pochylniach, gdyż się do tego nie nadaje. Jeden nawet przez nie nie przepłynie, jest za szeroki. Na te dwa obiekty pływające wydano ponad 5 milionów zł.
Ta nominacja zmusza do zadania oczywistego pytania. Jakimi przesłankami kierowała się rada nadzorcza powołując na to stanowiska nowego, starego prezesa i dlaczego nie ogłoszono konkursu na to stanowisko?