Artur Gromko, nowy Zastępca Burmistrza Ostródy (foto: FB/Miasto Ostróda)
Artur Gromko, nowy Zastępca Burmistrza Ostródy (foto: FB/Miasto Ostróda)

Nowy zastępca burmistrza

Pan Artur Gromko z dniem 1 czerwca rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie na stanowisku Zastępcy Burmistrza Ostródy. Tym samym w urzędzie jest już dwóch zastępców burmistrza.

1 czerwca wysłałem pytania do Urzędu Miejskiego w Ostródzie i Ostródzkiego Centrum Sportu i rekreacji. Dyrektor OCSiR Tadeusz Czyczel udzielił odpowiedzi 12 czerwca. Burmistrz Zbigniew Michalak odpowiedział na pytania 15 czerwca.

Nowy zastępca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze 9040 zł (brutto)
 • dodatek funkcyjny 3650 zł (brutto)
 • dodatek stażowy 1808 zł (brutto)

Pan Artur Gromko posiada wykształcenie wyższe, kierunek administracja samorządowa i finanse publiczne oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią poprzednio pracował w Hotelu Radisson, Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.
Z odpowiedzi udzielonej przez dyrektora OCSiR wynika, że Artur Gromko był zatrudniony w centrum sportu na stanowisku koordynatora kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja (od 3 września 2021 roku do 31 maja 2023 roku). Stanowisko pomocnice, zatrudnienie bez konkursu.
Zatrudnienie:

 • od 2021-09-03 do 2022-02-28 (umowa zlecenie)
 • od 2022-03-01 do 30.06.2022 (1 etat)
 • od 2022-07-01-do 2023-05-31 (½ etatu, 2400 zł brutto)

Czekam jeszcze na uzupełnienie informacji przez OCSiR.

Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak w odpowiedzi wskazał następujące doświadczenie samorządowe nowego zastępcy:
10 miesięcy pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Ostródzie (Centrum Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna, Świadczenia rzeczowe i osobiste).
Udało się ustalić, że były to zlecenia przygotowania dokumentacji z zakresu szeroko rozumianej obronności. W rejestrze zamówień urzędu widnieją dwie pozycje:
2021 rok - Wykonanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu obrony cywilnej na potrzeby UM (2360,70 zł)
2022 rok - Wykonanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu obrony cywilnej na potrzeby UM (2585,16 zł)

Zgodnie z §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 4. współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz z wydziałami nie podlegającymi bezpośredniemu jego nadzorowi,
 5. reprezentowanie Gminy Miejskiej Ostróda w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 7. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
 8. prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza.