Gimnazjum Nr 1 ma nowego dyrektora

ilustracjaZgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza pani Mariola Piekutowska do dnia 31 sierpnia 2020 r. będzie pełnić funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie.


ZARZĄDZENIE Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie, ul. Piłsudskiego 4.

Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Marioii Piekutowskiej stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie na okres 5 lat szkolnych (2015/2016 - 2019/2020), tj. od dnia 23 grudnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.