Uwaga kierowcy. Zmiana organizacji ruchu przy wjeździe na DK7 od strony Gdańska.

GDDKiA informuje o planowanym od 28 października br. przełożeniu ruchu na prawą jezdnię istniejącej DK7 w Ostródzie oraz przełożenie skrzyżowania z Szosą Elbląską za stację paliw.


Ruch drogą krajową nr 7 odbywał się będzie w dwóch kierunkach tylko jedną jezdnią. Z uwagi na zamknięcie istniejącego skrzyżowania Szosy Elbląskiej z DK7 zmieni się dojazd do Osiedla Drwęckiego. W pierwszym etapie odbywał się on będzie przez nowe skrzyżowanie z dk7, Szosę Elbląską i ul. 3 Maja. W drugim – poprzez nowe skrzyżowanie i dalej ul. Partyzantów.
Karol Głębocki Główny specjalista ds. komunikacji społecznej w GDDKiA Oddział w Olsztynie poinformował również, iż czas obowiązywania zmienionej organizacji ruchu będzie uzależniony od prac na budowie S7. Nie można w tej chwili określić jak długo objazd w tym kształcie będzie obowiązywał, na pewno organizacja ruchu będzie się zmieniała wraz z postępem robót.

Schemat zmian organizacji ruchu, etap 1
Schemat zmian organizacji ruchu, etap 1
Schemat zmian organizacji ruchu, etap 2
Schemat zmian organizacji ruchu, etap 2