25 listopada zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dk 7 z ul. Olsztyńską

25 listopada zmiana organizacji rucho na skrzyżowaniu dk 7 z ul. OlsztyńskąNa skrzyżowaniu dk 7 z ul. Olsztyńską w Ostródzie (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) zamknięty zostanie wlot z kierunku Lubajn. Objazd do Lubajn i ul. Plebiscytowej będzie poprowadzony przez tymczasowe rondo w obrębie stacji paliw. 


Dla kierunków z Ostródy i Warszawy dojazd do Lubajn i ul. Plebiscytowej odbywał się będzie przez rondo, jezdnię w obrębie stacji paliw, a następnie przez ul. Plebiscytową. Dalej wg istniejącego oznakowania kierunkowego. Objazd do Ostródy z kierunku Warszawy: nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, a następnie zawrócenie na rondzie, powrót do skrzyżowania i skręt w prawo w ul. Olsztyńską. Praca sygnalizacji świetlnej zostanie utrzymana. Zmiana organizacji ruchu planowana jest w dniu 25 listopada w godzinach przedpołudniowych. Wprowadzenie zmiany będzie się wiązać z zatrzymaniem ruchu na dk 7, ul. Olsztyńskiej oraz w obrębie stacji paliw na ok. 15 minut. Prosimy kierowców o stosowanie się do oznakowania i poleceń kierujących ruchem.