Wkrótce kolejne utrudnienia w ruchu z Osiedla Plebiscytowego

Spotkanie Rady Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie. foto: OstrodaOnline.plWykonawca nowej drogi S7 planuje w marcu 2016 roku wprowadzić zmianę organizacji ruchu. Ograniczenia w ruchu przez ul. Olsztyńską wpłyną niekorzystnie na dojazd i wyjazd z Osiedla Plebiscytowego. Utrudnienia mają potrwać trzy miesiące.


Podczas spotkania Rady Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2016 roku pojawiły się szczegóły planowanej zmiany organizacji ruchu. Od marca do czerwca zablokowany zostanie wjazd i wyjazd z DK7 na ulicę Olsztyńską. W związku z tym dojazd z miast na Osiedle Plebiscytowe jak i wyjazd z osiedla do miasta będzie odbywał się fragmentem DK7, Szosą Elbląską i ul. Mickiewicza. Wykonawca podkreśla, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Przez trzy miesiące będzie trwała przebudowa fragmentu ulicy Olsztyńskiej po obu stronach DK7. Odcinek około 300 metrów musi być przebudowany w związku z koniecznością zarówno usunięcia wszelkich kolizji z różnego rodzaju instalacjami w ciągu tego odcinka drogi, jak również ze względu na konieczność przygotowania konstrukcji dla budowanego nad ulicą Olsztyńską fragmentu nowej drogi S7, który jednocześnie będzie skrzyżowaniem bezkolizyjnym z nową S7.
Oczywiście istnieje alternatywna szybszego dojazdu z osiedla do miasta. Mówiono też o tym na spotkaniu. Nie zostanie zamknięty zjazd z DK7 do stacji paliw BP. Tak więc samochody osobowe będą mogły i z pewnością będą skracać drogę do miasta wykorzystując przejazd przez stację paliw i dalej fragmentem ulicy Przemysłowej do ulicy Olsztyńskiej.
W zależności od postępu prac od września lub października 2016 roku ruch ma zostać przekierowany już na jeden z pasów nowej drogi S7.
Spotkanie Rady Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie. foto: OstrodaOnline.plNa zgłaszane przez mieszkańców pytania i wątpliwości odpowiadali przedstawiciele wykonawcy, firmy Budimex, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Padały m.in. pytania o ruch pieszych i rowerzystów, czy choćby możliwość budowy przejścia pomiędzy ulicami Krótką i Gizewiusza. Przedstawiciel GDDKiA nie wykluczył możliwości budowy takiego przejścia (kładki nad drogą S7). Zaznaczył jednak, że ewentualna budowa musi być dobrze uzasadniona. Wskazał, że jeśli będzie taka wola mieszkańców mogą bez problemu złożyć wniosek w tej sprawie do GDDKiA. Jednocześnie wyraził zdziwienie, że podczas licznych konsultacji społecznych dotyczących projektu budowy nowej drogi S7, nigdy nie padła taka propozycja.
Podczas spotkania przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że projekt zmiany organizacji jeszcze do nich nie dotarł. W dniu 29 stycznia otrzymaliśmy informację z GDDKiA, że Budimex nie przedstawił jeszcze projektów tymczasowej organizacji ruchu; istnieją tylko koncepcje.

Możliwe zmiany w organizacji ruchu. opracowanie OstrodaOnline.pl


Zapis spotkania w sprawie utrudnień w ruchu z i do Osiedla Plebiscytowego: https://www.youtube.com/watch?v=xvv2cx43Rcs