Budowa S7: Zmiany organizacji ruchu na węźle północnym Ostródy i w Miłomłynie

W przyszłym tygodniu (14 i 15 grudnia) nastąpią zmiany organizacji ruchu w związku z budową S7 na odcinku Miłomłyn - Ostróda.


Zmiana w poniedziałek 14 grudnia. materiał: GDDKiAZmiana nr 1
W poniedziałek 14 grudnia w godzinach przedpołudniowych planowane jest przełożenie ruchu na nowowybudowane odcinki jezdni drogi S7. Największa zmiana dotyczy dojazdu i wyjazdu z Miłomłyna w kierunku Gdańska i Warszawy. Istniejące skrzyżowanie na ul. Twardej w Miłomłynie zostanie zlikwidowane. W związku z tym wjazd z Gdańska do Miłomłyna i wyjazd z Miłomłyna do Warszawy będzie się odbywał drugą łącznicą węzła w ciągu ul. Twardej, natomiast wjazd z Warszawy do Miłomłyna i wyjazd z Miłomłyna do Gdańska będzie odbywał się przez częściowo otwarty węzeł na ul. Mazurskiej

Zmiana we wtorek 15 grudnia. materiał: GDDKiAZmiana nr 2
We wtorek 15 grudnia w godzinach przedpołudniowych nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania istniejącej dk 7 i drogi wojewódzkiej nr 530 w kierunku Dobrego Miasta. Ruch z drogi krajowej nr 7 zostanie skierowany na prawą jezdnię budowanej drogi ekspresowej S7. Funkcjonujące do tej pory skrzyżowanie z drogą wojewódzką 530 zostanie zlikwidowane. Do czasu wybudowania węzła, połączenie siódemki z drogą wojewódzką w kierunku Dobrego Miasta zlokalizowane będzie na tymczasowym skrzyżowaniu w ciągu drogi objazdowej.

W czasie wprowadzania zmian w organizacji ruchu przewiduje się krótkotrwałe wstrzymanie ruchu. Prosimy kierowców o stosowanie się do oznakowania i poleceń kierujących ruchem.