Nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

Ilustracja. foto:sxc, dtunaKolejny raz przedstawiamy podsumowanie dotyczące nagród przyznanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Kolejny już raz urząd bez żadnego uzasadnienia pominął w odpowiedzi większość pracowników. Nie dowiemy się zatem za co otrzymali nagrody sięgające 200 000 zł w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku.

Urząd informację o przyznaniu nagród dla pracowników uzasadnił w taki sposób: "Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznane za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości". Z tego uzasadnienia wynika wprost, że nie są to ponad standardowe dokonania, czy rzeczy wykraczające poza obowiązki służbowe. Z tej informacji nie można dowiedzieć się, czy każdy z ponad 90 nagrodzonych pracowników został oceniony i nagrodzony w ten sam sposób.

Wykaz nagród brutto pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pełnią funkcje związane z merytorycznym przygotowaniem procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem rozstrzygnięć władczych organu, w którym są zatrudnieni i otrzymali nagrody w okresie od 1.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

mt_ignore:
Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Wysokość przyznanej nagrody brutto w okresie I-VIII 2017 r. dyrektorów i kierowników podanych w piśmie z dnia 06.09.2017 r.

mt_ignore:

Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury (Julian Pawłowski) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, efektywną pracę i realizację wielu wartościowych imprez, upowszechniania kultury naszego miasta i regionu z okazji Dnia Działacza Kultury. Nagroda w kwocie 8.000,00 zł została przyznana za terminowe realizowanie zadań o charakterze publicznoprawnym, efektywne wdrażanie i realizację zadań i celów statutowych, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i wykazany zysk za rok 2016.

Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (Maciej Czerkawski) została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Nagroda dla Dyrektora Muzeum (Marek Jankowski) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców miasta Ostródy, efektywną pracę, realizację wielu wartościowych wystaw i imprez poświęconych dziedzictwu kultury naszego regionu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Nagroda w kwocie 7.000,00 zł przyzna została za terminową realizację zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i wykazany zysk za rok 2016.

Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" (Zenon Ryszard Kastrau) w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.


Całkowita kwota brutto wypłaconych nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 sierpnia 2017 wynosi:
Kwiecień 2017 r. - 65 661,46 zł (92 osoby)
Maj 2017 r. - 135 400,00 zł (94 osoby)

>>Zobacz również inne materiały o nagrodach w urzędach.