Modernizacja hali sportowej

Hala sportowa ul. Marszałka Józefa PiłsudskiegoJesteśmy na finiszu postępowania "Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie". Hala sportowa jest wyłączona z użytkowania od kilku miesięcy. Wpływa to niekorzystnie na dostępność hal m.in. dla klubów sportowych. Zgodnie z zapowiedzą burmistrza nowa hala ma być oddana do użytku we wrześniu 2019 roku.

W piątek 29 marca poznaliśmy oferty złożone w postępowaniu. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac. Niestety w przetargu nie ujęto wymiany oświetlenia na remontowanej hali. Co prawda z urzędu napływają sygnały, że zostanie to wykonane, jednak nadal te zapowiedzi nie mają potwierdzenia w postaci zamówienia publicznego. Źle by się stało, gdyby wyremontowana hala pozbawiona większości okiem pozostała ze starym, wąpliwej jakości oświetleniem.

 1. Część 1 - prace remontowo-budowlane;
 2. Część 2 - modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno wywiewnej w istniejących pomieszczeniach hali sportowej; (unieważniono postępowanie)
 3. Część 3 - wymiana podłogi hali sportowej oraz malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 925.000,00 PLN brutto.

Na sfinansowanie części 1- prace remontowo- budowlane, Zamawiający zamierza przeznaczyć 620.000,00 PLN brutto. W części 1 oferty złożyli następujący wykonawcy:

 1. RANTECH Sp. z o.o., Gutkowo 80A, 11-041 Olsztyn, warunki określone w ofercie
  • cena ofertowa- 879.314,80 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia podpisania umowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 2. ADR BUD Usługi Remontowo Budowlane Wojciech Barański, Litwinki 18A, 13-100 Nidzica, warunki określone w ofercie:
  • cena ofertowa- 698.159,52 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 3. MF INVEST Maciej Fydrych, ul. Wiosenna 1, 13-100 Nidzica, warunki określone w ofercie:
  • cena ofertowa- 738.000,00 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Na sfinansowanie części 3- wymiana podłoqi hali sportowej oraz malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej, zamawiający zamierza przeznaczyć 305.000,00 PLN brutto. W części 3 oferty złożyli następujący wykonawcy:

 1. PPHU DREW- GAM Mariusz Sienkiewicz, ul. Wiejska 6, 11-400 Kętrzyn, warunki określone w ofercie:
  • cena ofertowa- 307.500,00 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 2. INVEST- BIURO Sp. z o.o., ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów, warunki określone w ofercie:
  • cena ofertowa- 234.192,00 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski, Szymanów, ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław, warunki określone w ofercie
  • cena ofertowa- 266.787,00 PLN brutto;
  • termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  • Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 4. ADR BUD Usługi Remontowo Budowlane Wojciech Barański, Litwinki 18A, 13-100 Nidzica, warunki określone w ofercie
  1. cena ofertowa- 236.008,23 PLN brutto;
  2. termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  3. okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  4. Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 5. EURO- STEP Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, warunki określone w ofercie
  1. cena ofertowa- 383.405,82 PLN brutto;
  2. termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  3. okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  4. Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 6. MF INVEST Maciej Fydrych, ul. Wiosenna 1, 13-100 Nidzica, warunki określone w ofercie
  1. cena ofertowa- 233.700,00 PLN brutto;
  2. termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy;
  3. okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
  4. Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

BIP: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie