Niepokojące informacje związane z halą sportową

Hala sportowaWypadek na hali sportowej, brak odpowiedzi z urzędu. Według dostępnych informacji dwie osoby ucierpiały w wyniku wypadku na obiekcie. Termin otwarcia nadal nieznany.

Wciąż czekamy na potwierdzenie informacji o wypadku z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Niestety również pomimo wielu prób ani zastępca burmistrza, ani dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji nie odbierali dziś telefonów.

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Ostródzie na pytanie o termin otwarcia hali zastępca burmistrza Agnieszka Majewska-Pawełko odpowiedziała: Chcieliśmy jutro włączyć obiekt do eksploatacji. Doszło do wypadku, zobaczymy jaki będzie rozwój wypadków. Jutro tak naprawdę zapadnie decyzja, kiedy tą halę możemy otworzyć.
Na prośbę o doprecyzowanie usłyszeliśmy: Przy przygotowaniu hali pękła szyba.

Pomimo ponaglenie do dziś nie otrzymaliśmy kilku dokumentów dotyczących przebiegu remontu. W szerszym kontekście remontu, stanu obiektu po remoncie i wczorajszego wydarzenia, milczenie urzędu wygląda podejrzanie.

Przypomnijmy, że po naszej publikacji z 3 lutego 2020 roku obiekt po zaledwie dwóch dniach od udostępnienia został zamknięty. Jak się okazało OCSiR nie odebrało hali po remoncie.
Po naszym materiale burmistrz Ostródy i dyrektor OCSiR mówili o trzydniowym remoncie kosmetycznym. Sam burmistrz sugerował, że zdjęcia nie pokazują stanu faktycznego i zostały zrobione w taki sposób, by uwypuklić zły stan. Czas jednak pokazał, że 3 dniowy remont nie był kosmetyczny, a obiekt wciąż nie został oddany do użytku.

Z dokumentów, które uzyskaliśmy z urzędu wynika, że odbiory końcowe po głównych remontach zostały wykonane w 2019 roku. Co wymowne, wszystkie bez uwag.

UMOWA NR ZP.272.11.1.2019 - Część 1 - prace remontowo- budowlane, odbiór końcowy: 2019-10-21, bez uwag.

UMOWA NR ZP.272.11.2.2019 - Część 2 - modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno- wywiewnej w istniejących pomieszczeniach hali sportowej, odbiór końcowy: 2019-09-20, bez uwag.

UMOWA NR ZP.272.11.4.2019 - Część 3 - wymiana podłogi hali sportowej oraz malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej, odbiór końcowy: 2019-10-30, bez uwag.

Poniżej treść odpowiedzi, jakiej udzielił nam dziś Zdzisław Sokołowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie.

W wyniku kontroli obiektu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie PPIS w Ostródzie wszczął postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące stwierdzonych uchybień sanitarno-higienicznych. Ponadto protokół kontroli został przekazany do PINB w Ostródzie do rozpatrzenia według kompetencji, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami natury technicznej.

Do sprawy będzie my wracać.

Aktualizacja 2020-03-11:

Otrzymaliśmy odpowiedzi z dwóch instytucji.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie:

W poniedziałek, 9 marca około godz. 9:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w pracy przy ul. Piłsudskiego. Według naszych ustaleń 56 letnia kobieta spadła z drabiny podczas mycia okien. Z urazem kręgosłupa oraz głowy została przetransportowana do szpitala. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji:

W związku z prowadzeniem śledztwa przez Policję nie możemy udzielać żadnych informacji.