Kontrola potwierdziła nasze informacje

Hala MOSZ protokołu kontroli, jaką przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie jednoznacznie wynika, że nie ma mowy o drobny problemach i kosmetycznych działaniach na hali MOS. Tym samym niezależna instytucja potwierdziła informacje, które opublikowaliśmy 3 lutego 2020 roku. Protokół kontroli szczególnie powinien zainteresować radnych. W interesie wszystkich leży dogłębne sprawdzenie tej inwestycji.

Kontrola PSSE została przeprowadzona 25 lutego 2020 roku między 11:00 a 13:00. W trakcie kontroli stwierdzono drażniący zapach i to pomimo tego, że w momencie kontroli wentylacja w hali działała w 80%, natomiast hala dodatkowo była wcześniej wietrzona poprzez otwarcie drzwi po przeciwnych stronach pomieszczenia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 3 marca 2020 roku przesłał pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z kopią protokołu oraz poinformował o stwierdzeniu nieprawidłowości natury budowlanej.

Protokół kontroli Nr HK4020.4.2.1.2020

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego urządzeń i obiektów użyteczności publicznej — obiekty sportowe
Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie jest po generalnym remoncie. Prace modernizacyjne zakończono 09.10.2019 r. (na podstawie oświadczenia kierownika budowy do PINB o zakończeniu robót). W skład obiektu wchodzą: hala z boiskami sportowymi, 2 zespoły szatniowe z umywalniami w odrębnych pomieszczeniach oraz pomieszczenie z napisem na drzwiach „szatnia" mieszczące umywalnię oraz przebieralnię z ławkami i wieszakami (w obrębie jednego pomieszczenia). Ponadto obiekt posiada 2 toalety dla personelu, toaletę dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, pokój nauczycielski z sanitariatem, pom. biurowe, salę do zajęć korekcyjnych, pomieszczenie porządkowe z punktem wodnym, magazyn środków czystościowych oraz magazyn sprzętu sportowego zlokalizowany we wnęce przy hali. Po remoncie zmieniły się: dotychczasowy układ oraz funkcje poszczególnych pomieszczeń zaplecza hali. W ramach modernizacji postawiono nowe ścianki działowe, położono tynki, gładzie szpachlowe, płytki, terakotę, wykładziny, zamontowano nowe wentylacje armaturę, instalację CO, w hali zdemontowano parkiet i na istniejących legarach położono płyty osb a na nich specjalną wykładzinę, na obrzeżach zamontowano drewniane listwy zapewniające wentylację spodniej części podłoża.
Podczas kontroli w obrębie hali zaobserwowano problem zapachu, trudnego do określenia, po dłuższej ekspozycji drażniącego. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Urzędu Miasta, wynika iż zapach ten był wyczuwalny już przed remontem, jednak po jego wykonaniu jest bardziej uciążliwy. W momencie kontroli wentylacja w hali działała w 80%, dodatkowo hala była wcześniej wietrzona poprzez otwarcie drzwi po przeciwnych stronach pomieszczenia. Zaobserwowany problem wymaga dogłębnej i fachowej analizy zastosowanych materiałów budowlanych, bądź materiałów już istniejących, które nie zostały wymienione — co nie leży w kompetencji PPIS w Ostródzie. Ponadto w pomieszczeniach zaplecza stwierdzono liczne pęknięcia ścian wg. administratora związanych z osiadaniem murów. W pomieszczeniu porządkowym z punktem wodnym zastosowano niepełną ścianę działową z sąsiadującą przebieralnią (ze względu na obecność w tym miejscu okna). W toalecie dla osób niepełnosprawnych brak wyposażenia w stosowne uchwyty barierki. W kabinach ustępów w umywalniach brak zastosowania pełnych ścian.
Właściciel obiektu przedstawił do wglądu aktualne atesty higieniczne na zastosowane materiały.
Obiekt ze względu na dalsze prace naprawcze jest przez właściciela wyłączony z eksploatacji.

Pismo (HK4020.4.2.4.2020) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie przesyła w załączeniu protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2020 r. w Hali Sportowej przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie na wniosek właściciela obiektu - do ewentualnego wykorzystania służbowego.
Przedmiotem kontroli jw. było przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego urządzeń i samego obiektu sportowego. W toku kontroli, w obrębie hali dał się wyczuć drażniący zapach, który jak wynika z informacji przedstawiciela Urzędu Miasta był obecny także przed generalnym remontem obiektu, a po wykonaniu robót jest jeszcze bardziej wyczuwalny. Zapachu tego nie daje się wyeliminować wietrzeniem poprzez otwarcie drzwi po przeciwnych stronach pomieszczenia, ani też poprzez istniejącą instalację wentylacyjną.
W ocenie PPIS w Ostródzie zaistniały problem wymaga dogłębnej i fachowej analizy zastosowanych podczas przeprowadzonego remontu materiałów budowlanych czy też materiałów, które nie zostały wymienione podczas remontu, ewentualnie sprawności zastosowanych rozwiązań wentylacyjnych.
Ponadto podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury budowlanej.
Jak wynika z treści art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym - organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

 Urząd Miejski w Ostródzie do dziś nie przesłał kompletnej odpowiedzi na nasz wniosek. Wszystko wskazuje na to, że ponownie musimy zwrócić się do sądu, by uzyskać informacje z urzędu.