Zmiana organizacji ruchu na Tysiąclecia

Zmiana organizacji ruchu na TysiącleciaPrzedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 6.11.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. w związku z planowanymi robotami budowlanymi, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiany dotyczą odcinków:
- ul. Plac Tysiąclecia w Ostródzie (działka nr 23/12).
- ul. Plac Tysiąclecia w Ostródzie (działka nr 23/4).

W związku z powyższym we wskazanym okresie zamknięty zostanie ruch dla pojazdów na odcinku ul. Plac Tysiąclecia zgodnie z załącznikiem graficznym. Natomiast odcinek ulicy na działce nr 23/12 zostanie zwężony dla ruchu pojazdów. Ruch pieszy zostanie skierowany na chodnik po drugiej stronie ulicy.