Ruszyła procedura referendum za odwołaniem burmistrza Ostródy

Burmistrz Ostródy Zbigniew MichalakZapowiedź próby odwołania Zbigniewa Michalaka z fotela Burmistrza Ostródy nabrała realnego kształtu. Dziś do Urzędu Miejskiego w Ostródzie wpłynęło powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inicjatywy referendum, którego przedmiotem ma być obwołanie Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

 

Około 14:30 Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu przekazała nam, że zawiadomienie jeszcze do nich nie dotarło. Jednak kwadrans później pełnomocnik Mariusz Kłokocki poinformował nas, że jest już w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w celu złożenia zawiadomienia.

Referendum jest ważne, jeżeli do urn poszło co najmniej 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano wójta. Inicjatorzy mają teraz 60 dni na zebranie podpisów.

Uzasadnienie procedury referendalnej

Powodem zainicjowania procedury referendalnej jest fatalna polityka personalna, uprawiana przez Burmistrza Zbigniewa Míchalaka i brak jakiejkolwiek wizji prowadzenia samorządu. Podejmowane przez Pana Burmistrza decyzje, to z jednej strony skutek niedoświadczenia Samorządowego, z drugiej nieumiejętność zarządzania w ogóle. Minął rok od zaprzysiężenia niestety nie widać żadnej wizji rozwoju Ostródy. Brak też planu inwestycji.

Burmistrz Michalak zrezygnował ze współpracy z Radą Miejską, jak również z najbliższymi miastu samorządami, Gminą Ostróda oraz Powiatem Ostródzkim. Rodzi to niepotrzebne konflikty ze szkodą dla mieszkańców naszego miasta. Brak takiej współpracy doprowadził m.in. do chaosu w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na linii miasto-gmina. Został on tylko chwilowo zażegnany.

Nadal nieczynny jest basen, remontu którego Burmistrz nie potrafi dokończyć. Zmniejszone zostało finansowanie klubów sportowych kosztem prywatnej szkoły mistrzostwa sportowego, której właścicielem był Zbigniew Michalak, a którą obecnie prowadzą członkowie Jego najbliższej rodziny.

Jedną z Iokalnych gazet uczynił swoją „tuba propagandową", którą finansują spółki miejskie. To tylko niektóre 2 zarzutów mieszkańców Ostródy wobec Zbigniewa Michalaka. Nie o takie „zmiany” chodziło tym, którzy w ubiegłorocznych wyborach postanowili powierzyć ten zaszczytny urząd właśnie jemu. Został obdarzony zaufaniem, a w zamian stal się władzą arogancką, która nie słucha głosu mieszkańców i nie realizuje swoich obietnic. Jest za to prywata i wszechobecny nepotyzm.

Aktualizacja 2019-11-25

W odpowiedzi na naszą prośbę otrzymaliśmy oświadczenie Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka.

Pierwszy rok sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza przebiegał pod znakiem naprawiania zaniedbań, marnotrawstwa a często i patologii zastanych w mieście. Musiałem podjąć wiele trudnych decyzji personalnych i organizacyjnych dotyczących tak działania samego Urzędu jak i spółek miejskich. W efekcie tych decyzji w bieżącej kadencji udało się zaoszczędzić setki tysięcy publicznych pieniędzy Ostródzian, ale zdaję sobie sprawę, że jednocześnie naruszyłem interesy wielu osób i grup w Ostródzie.  Do czasu referendum będę po prostu rozmawiał z Mieszkańcami, obiektywnie i uczciwie przedstawię to co zrobiłem jako burmistrz, co jeszcze chcę zrobić, ale też to co mi się nie udało, a potem z pokorą poddam się demokratycznemu werdyktowi wyborców. Jestem jednak przekonany, że większość Mieszkańców nie chce brać udziału w czysto politycznym i motywowanym partykularnymi interesami referendum.

Zawsze byłem, jestem i będę dla Ostródzian.