ilustracja, sesja Rady Miasta

Radni proszą o udział w referendum

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie proszą mieszkańców o udział w referendum gminnym.

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie zwracają się z prośbą do mieszkańców miasta Ostróda o wzięcie udziału w zbliżającym się referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka przed upływem kadencji w dniu 14 czerwca 2020 r.

Stanowisko o takiej treści zostało przyjęte przez radnych podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, która odbyła się 9 czerwca 2020 roku. Przyczyny wniesienia o przyjęcie tego stanowiska należy upatrywać w postawie Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka, który to zdaniem radnych lekceważy ich, nie jest skory do rozmowy, nie uczestniczy w sesjach.

Przypomnijmy 14 czerwca ma się odbyć referendum gminne w sprawie odwołania burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

20 stycznia 2020 roku do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu wpłynął wniosek o zwołanie referendum. W uzasadnieniu wniosku czytamy:

Powodem zainicjowania procedury referendalnej jest fatalna polityka personalna uprawiana przez burmistrza Zbigniewa Michalaka i brak jakiejkolwiek wizji prowadzenia samorządu. Podejmowane przez burmistrza decyzje, to z jednej strony skutek niedoświadczenia w samorządzie, a z drugiej nieumiejętność zarządzania w ogóle. Minął ponad rok od jego zaprzysiężenia, a nie widać żadnej wizji rozwoju naszego miasta. Brak też planu inwestycji. Na dodatek burmistrz Zbigniew Michalak zrezygnował ze współpracy z radą miasta jak również najbliższymi miastu samorządami - gminą Ostróda oraz powiatem ostródzkim. Rodzi to tylko niepotrzebne konflikty ze szkodą dla całej lokalnej społeczności, a w szczególności dla mieszkańców Ostródy. Brak tej współpracy doprowadził m.in. do chaosu w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na linii miasto-gmina. Naszym zdaniem został on tylko chwilowo zażegnany. Zmniejszone zostało finansowanie klubów sportowych kosztem prywatnej szkoły mistrzostwa sportowego, której właścicielem był Zbigniew Michalak, a którą obecnie prowadzą członkowie jego najbliższej rodziny. Jedną z lokalnych gazet uczynił swoją „tubą propagandową”, którą finansują spółki miejskie. Duża część mieszkańców ma także za złe burmistrzowi, że nie umiał porozumieć się z organizatorami festiwalu muzyki tanecznej, który promował Ostródę przez ponad dwadzieścia ostatnich lat. Skutkiem tego było przeniesienie imprezy przez organizatorów do Olsztyna.
To tylko niektóre zarzuty wobec burmistrza Zbigniewa Michalaka. Nie o takie „zmiany” chodziło tym, którzy w ostatnich wyborach samorządowych postanowili powierzyć ten zaszczytny urząd właśnie jemu. Został obdarzony zaufaniem, a w zamian stał się władzą arogancką, która nie słucha głosu mieszkańców i nie realizuje swoich obietnic wyborczych. Jest za to prywata i nepotyzm.

Stanowisko Rady Miejskiej w Ostródzie