Pierwsza konferencja prasowa grupy referendalnej

Konferencja prasowa grupy referendalnej„Zaczynamy formalną kampanię w przestrzeni publicznej, w mediach. To, że do tej pory była cisza nie znaczy, że niczego nie robiliśmy. Przygotowania trwały, na pewno teraz będą państwo nas i częściej słyszeć i nas częściej widzieć".

Rozpoczynając konferencję prasową Krystyna Siemieńska z grupy referendalnej podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy podpisali listy poparcia. "Postaramy się wyjść do mieszkańców, będziemy z nimi w kontakcie. Mam nadzieję, że jeszcze państwo o nas usłyszą" - dodała.
Na nasze pytanie o powody zwołania referendum Mariusz Kłokocki, jeden z inicjatorów referendum odpowiedział tak: „Wystarczy spojrzeć nawet na tą halę za nami. To jest obraz nieudolności burmistrza, mówiąc kolokwialnie, czego się nie dotknie, to obraca to w pył”.
W dalszej części usłyszeliśmy szereg innych zarzutów znanych z wcześniejszych wypowiedzi komitetu referendalnego. Pojawiła się zapowiedź zorganizowania debaty przed końcem kampanii referendalnej, na którą burmistrz ma być oczywiście zaproszony.

"Fajnie by było, gdybyśmy zaczęli ze sobą wszyscy tak na poziomie rozmawiać, bez obrzucania się błotem". Ten apel odnosił się do poziomu dyskusji, jaka przetacza się na temat referendum w mediach społecznościowych. "To co tam w przestrzeni medialnej, czy internetowej i fejsbukowej dzieje się, to jest takie wręcz niesmaczne" – powiedziała Krystyna Siemieńska.
"Będziemy wychodzić do mieszkańców, będzie starali się rozmawiać z nimi, spotykać. Pojawią się banery, ulotki, gazetki plakaty. Przede wszystkim najlepszy jest kontakt z mieszkańcami i rozmowy. Postaramy się dotrzeć do każdego. Nie bójcie się. Siła jest w nas. Wszyscy damy radę razem. Jak staniemy razem, to jesteśmy bardzo mocni".

20 stycznia 2020 roku do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu wpłynął wniosek o zwołanie referendum. W uzasadnieniu wniosku czytamy:

Powodem zainicjowania procedury referendalnej jest fatalna polityka personalna uprawiana przez burmistrza Zbigniewa Michalaka i brak jakiejkolwiek wizji prowadzenia samorządu. Podejmowane przez burmistrza decyzje, to z jednej strony skutek niedoświadczenia w samorządzie, a z drugiej nieumiejętność zarządzania w ogóle. Minął ponad rok od jego zaprzysiężenia, a nie widać żadnej wizji rozwoju naszego miasta. Brak też planu inwestycji. Na dodatek burmistrz Zbigniew Michalak zrezygnował ze współpracy z radą miasta jak również najbliższymi miastu samorządami - gminą Ostróda oraz powiatem ostródzkim. Rodzi to tylko niepotrzebne konflikty ze szkodą dla całej lokalnej społeczności, a w szczególności dla mieszkańców Ostródy. Brak tej współpracy doprowadził m.in. do chaosu w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na linii miasto-gmina. Naszym zdaniem został on tylko chwilowo zażegnany. Zmniejszone zostało finansowanie klubów sportowych kosztem prywatnej szkoły mistrzostwa sportowego, której właścicielem był Zbigniew Michalak, a którą obecnie prowadzą członkowie jego najbliższej rodziny. Jedną z lokalnych gazet uczynił swoją „tubą propagandową”, którą finansują spółki miejskie. Duża część mieszkańców ma także za złe burmistrzowi, że nie umiał porozumieć się z organizatorami festiwalu muzyki tanecznej, który promował Ostródę przez ponad dwadzieścia ostatnich lat. Skutkiem tego było przeniesienie imprezy przez organizatorów do Olsztyna.
To tylko niektóre zarzuty wobec burmistrza Zbigniewa Michalaka. Nie o takie „zmiany” chodziło tym, którzy w ostatnich wyborach samorządowych postanowili powierzyć ten zaszczytny urząd właśnie jemu. Został obdarzony zaufaniem, a w zamian stał się władzą arogancką, która nie słucha głosu mieszkańców i nie realizuje swoich obietnic wyborczych. Jest za to prywata i nepotyzm.

Na karcie do głosowania znajdzie się pytanie: "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji", oraz dwa pola do wyboru: TAK lub NIE

Przypomnijmy. 29 marca 2020 roku odbędzie się referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

Referendum to jeden z ważnych instrumentów demokratycznych.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda

Data wykonania czynności referendalnejTreść czynności

do 23 lutego 2020 r.

(do 24 lutego 2020 r.)*

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 28 lutego 2020 r.

podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do 28 lutego 2020 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ostródzie i obwodowych komisji do spraw referendum

do 4 marca 2020 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ostródzie

do 8 marca 2020 r.

(do 9 marca 2020 r.)*

sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Ostródzie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

do 8 marca 2020 r. 

(do 9 marca 2020 r.)*

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II obwodowych komisji do spraw referendum

do 14 marca 2020 r.

(do 16 marca 2020 r.)*

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie

Braille’a

do 20 marca 2020 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 24 marca 2020 r.

składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta Ostróda

27 marca 2020 r.

o godz. 24:00

zakończenie kampanii referendalnej

28 marca 2020 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

29 marca 2020 r.  w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.