Przeciąga się kosmetyczny remont

hala MOSBurmistrz nabrał wody w usta w sprawie kosmetycznego, trzydniowego remontu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego. Przypomnijmy, że po naszej publikacji dotyczącej stanu hali po remoncie burmistrz nie chciał udzielić odpowiedzi przez telefon i prosił o przesłanie pytań na urzędową skrzynkę. Odpowiedź na dwa proste pytania nie dotarła od 5 lutego. To nie pierwszy raz, gdy musimy długo czekać na odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Nasza publikacja zdjęć (2020-02-03) obrazująca stan hali MOS po remoncie wywołała burzę. Internauci nie kryli oburzenia, tak samo jak rodzice dzieci, które wróciły z zajęć. Hala była dostępna od poniedziałku 3 lutego 2020 roku i zaledwie po dwóch dniach została zamknięta. Z informacji płynących od dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, jak również Burmistrza Ostródy, kosmetyczny remont miał trwać najwyżej 3 dni. W środę 19 lutego miną 2 tygodnie od jej zamknięcia. Termin jej ponownego otwarcia nadal nie jest znany.

Burmistrz Ostródy 6 lutego 2020 roku w skandaliczny i manipulacyjny sposób odniósł się do publikacji zdjęć hali MOS po remoncie. Jego wypowiedź mogła sugerować, że zdjęcia mogą być wykonane w taki sposób, żeby pokazać nieprawdziwy stan rzeczy. W taki właśnie sposób burmistrz próbował na spotkaniu z klubami sportowymi dezawuować opublikowany materiał, jednocześnie mówiąc:

"Już te poprawki są tak naprawdę poprawione, chodzi jeszcze, żeby poprawić wentylację, która by nam umożliwiła korzystanie z tej hali". "Te rzeczy, które zostały pokazane są już poprawione".

W materiale podaliśmy szereg rzeczy, które naszym zdanie dyskwalifikują obiekt do udostępnienia tym bardziej, że był remontowany od sierpnia 2018 roku:

Na hali śmierdzi. Intensywny smród stęchlizny jest wymieszany z zapachem nowej nawierzchni lub farb, które pokrywają halę. Po półgodzinnej wizycie wszystkie ubrania bezwzględnie do prania.
Poraża jakość wykonania wielu elementów. Powyginane kratki wentylacyjne, zalana i mokra ściana i sufit na korytarzu, zalany sufit w jednym z pomieszczeń.
Stare i brudne włączniki i gniazdka, powierzchnie niektórych ścian wyglądają, jakby nie były odnawiane.
Wilgoć lub grzyb wychodzi w kilku miejscach tuż nad podłogą.
Pękniecie ścian i sufitu w kilku miejscach, w tym na nowych ścianach.
Osadzenie drzwi w krzywej ścianie i wypełnienie pustej przestrzeni najprawdopodobniej silikonem.
Brak oznaczenia środka boiska, wydaje się, że centralne boisko do siatkówki nie jest umieszczone symetrycznie względem środka hali i pozostałych dwóch boisk.
Brak tablicy i obręczy jednego kosza (wisi sama konstrukcja stalowa), brak wyrysowanych boisk do koszykówki. Brak trybun dla widzów.
Metalowy słup z kantami przy boisku głównym nie jest w żaden sposób zabezpieczony. W przypadku zderzenia zagraża to bezpośrednio zdrowiu lub życiu.
Pomieszczenie na sprzęt zabezpieczone zamkiem można otworzyć bez klucza, bez żadnego wysiłku i co zaskakujące bez śladu i uszkodzenia czegokolwiek.
Gaśnice zamknięte pod kluczem w tym właśnie pomieszczeniu.
Wgniecenie w drzwiach ewakuacyjnych, krzywe i niechlujnie pomalowane ściany. Ktoś, kto to malował najwyraźniej nie wie, że istnieją taśmy maskujące.
Mała sala ze słupem około dwóch metrów od ściany. Słup nie jest zabezpieczony.
Przewody od głośników wiszą na siatce wyłapującej piłki. Ich końcówki zwisają na ścianie w sposób niezabezpieczony.
Numery na drzwiach pomieszczeń opisane ręcznie flamastrem.
Jasność oświetlenia przy wejściu pozostawia wiele do życzenia.
Brak elektronicznej tablicy do wyświetlania wyników.
Oświetlenie jednolite barwowo, jednak nieco mała moc, szczególnie w okolicach bramek.

Jednak największy problem i potencjalne niebezpieczeństwo stanowi nieznośny odór.

We wtorek 4 lutego 2020 roku wysłaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Ostródzie dotyczące remontu, dokumenty odbioru, terminy koszty, itp. Poprosiliśmy również burmistrza o komentarz.

W środę 5 lutego 2020 roku na prośbę burmistrza skierowaliśmy pytanie dotyczące naczelnika Wydziału Inwestycji. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Zdecydowanie inną postawę zaprezentowały 4 inne instytucje, do których 5 lutego 2020 roku trafiły pytania. Odpowiedzi z Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przyszły 6 i 7 lutego 2020 roku. Poniżej treść odpowiedzi.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2020 Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji informuje, że nie wysyłamy pism do Urzędu Miasta. Przez cały czas trwania remontu byliśmy w stałym kontakcie z Działem Inwestycji do którego były zgłaszane nasze uwagi. W dniu 09.01.2020r. Gmina Miejska wystosowała pismo do wykonawcy remontu, w którym to wzywa się do usunięcia usterek wskazanych przez pracowników OCSiR w terminie do 16.01.2020.
Protokołu odbioru hali jeszcze nie otrzymaliśmy. Hala przy ul. Piłsudskiego nie została oficjalnie przekazana Ostródzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji.

Wezwanie do usunięcia usterek

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

W odpowiedzi na e-mail z dnia 05.02.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, iż do tutejszego organu nie wpłynęło jakiekolwiek zawiadomienie dotyczące stanu technicznego ww. obiektu. PPIS w Ostródzie informuje, iż kontrola obiektu została zaplanowana W II połowie lutego 2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W odpowiedzi na zapytanie prasowe w temacie hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie informuję, że KP PSP w Ostródzie nie prowadziła kontroli hali po zakończeniu prac remontowych. O konieczności przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych decyduje zakres prowadzonych robót. O takiej konieczności Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie nie została poinformowana. W przypadku zgłoszenia do tutejszego organu zakończenia prac budowlanych i konieczności wydania stanowiska, KP PSP w Ostródzie przeprowadzi czynności kontrolne w obiekcie. Na chwile obecną przedmiotowy budynek nie został ujęty w rocznym planie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w wiadomości e-mail z dnia 05.02.2020 r. uprzejmie informuję, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie nie przeprowadzał kontroli robót budowlanych prowadzonych w budynku hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie. Jeśli przeprowadzone tam roboty budowlane polegały wyłącznie na pracach remontowych, to zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1186 – tekst jednolity) nie wymagały one uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani też nie podlegały one zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
W związku z powyższym na Inwestorze nie ciąży obowiązek zgłoszenia zakończenia robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu. Odbiór robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego leży w gestii Inwestora. W związku z powyższym tut. Inspektorat nie prowadził czynności kontrolnych związanych z w/w obiektem hali sportowej.
Ponadto informuję, iż w planie kontroli PINB w Ostródzie na rok 2020 ujęte są kontrole utrzymania obiektów sportowych na terenie powiatu ostródzkiego, pod kątem sprawdzenia ich stanu technicznego i stanu technicznej sprawności instalacji wewnętrznych.

Przebieg postępowania przetargowego na remont hali:
Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie- roboty zewnętrzne termomodernizacja (ogłoszenie 2018-07-05)

Podpisanie umowy 2018-07-31 -
realizacja 120 dni od podpisania umowy (max. 2018-11-28),
kwota umowy: 896791,68 zł.

Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie (ogłoszenie 2019-03-07)

Podpisanie umowy 2019-05-14 - część 3
realizacja 60 dni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy 60 dni od podpisania umowy (max. 2019-09-11),
kwota umowy: 233700,00 zł

Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie (ogłoszenie 2019-04-15)

Podpisanie umowy 2019-05-23 - część 1
realizacja 90 dni od podpisania umowy (max. 2019-08-21),
kwota umowy: 679801,66 zł.

Podpisanie umowy 2019-05-23 - część 2
realizacja 120 dni od podpisania umowy (max. 2019-09-20),
kwota umowy: 282900,00 zł

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych (ogłoszenie 2019-10-25)

Podpisanie umowy 2019-12-03 - część 1
realizacja 45 dni od podpisania umowy (max. 2020-01-17),
kwota umowy: 32450,00 zł

Ponaglenia do urzędu zostały wysłane, czekamy na kolejne odpowiedzi i wynik kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Do tematu będziemy wracać.

Zdjęcia hali po remoncie:
mt_gallery: hala po remoncie