S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy oddane do ruchu, foto: Budimex S.A.
S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy oddane do ruchu, foto: Budimex S.A.

S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy oddane do ruchu pięć miesięcy przed terminem

Budimex zakończył budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Nowy odcinek S5 łączy obwodnicę Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 z ‎dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej nr 16 w rejonie ‎miejscowości Wirwajdy wraz z dostosowaniem istniejącego odcinka ‎DK16 od węzła Ostróda południe do węzła Ostróda zachód. Budowa S5 w standardzie 2+2 pasy rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Termin kontraktowy zgodnie z umową przypadał na 28.05.2023 r. Wartość kontraktu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wynosi ‎‎165,6 mln zł netto.‎

Podczas realizacji inwestycji wykorzystano blisko 1 000 000 m3 gruntów. ‎‎Dodatkowo w związku z zaleganiem gruntów słabonośnych do ‎głębokości ‎‎13,5m na obszarze 12 500 m2 ‎wykonano ‎wzmocnienie terenu kolumnami betonowo żwirowymi o ‎maksymalnej ‎długości kolumn. Docelowo wbudowano w drogę 75 000 ‎ton mas ‎bitumicznych. ‎

Powstały ‎4 nowe obiekty inżynieryjne w ciągu drogi ekspresowej (2 przejścia dolne ‎dla zwierząt dużych, 2 wiadukty drogowe nad drogami ‎istniejącymi) i ‎2 obiekty inżynierskie nad drogą ekspresową. Budimex zrealizował także 6 przepustów do celów ekologicznych przeznaczonych ‎dla małych zwierząt.‎ Podczas budowy obiektów inżynierskich wykorzystano 7 000 m3 ‎betonu oraz 600 ton stali.‎

Budowa S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy jest kolejną inwestycją drogową Budimeksu na Warmii i Mazurach. Wcześniej polski wykonawca zrealizował obwodnicę Smolajn i Olsztyna oraz południową obwodnicę Ostródy Pododcinek B, czyli blisko 10 – kilometrowy fragment trasy ekspresowej S7 (9,7km) i niewiele krótszą drogę krajową DK16 (9km). Na zakres robót ostródzkiej inwestycji składało się również wybudowanie największego w Europie mostu typu extradosed. Rekordowa czteroprzęsłowa inwestycja o łącznej długości 677 metrów została wykonana w technologii nawisowej.

Obecnie w tym województwie Budimex realizuje także rozbudowę DW nr 527 na odcinku odc. Łukta – Olsztyn. Termin zakończenia prac planowany jest na czerwiec 2023 roku.