Znamy wykonawcę wiaduktu?

Plan wiaduktu (wstępna koncepcja)Firma Budimex S.A. złożyła jedyną ofertę w postępowaniu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego”. Cena ofertowa 24 892 441,07zł. To o 6 392 441,07zł więcej, niż zamierzał na ten cel przeznaczyć Urząd Miejski w Ostródzie.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 17 grudnia 2018 roku.

120 miesięcy gwarancji i rękojmi od dnia odbioru.

Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Czekamy na informację o rozstrzygnięciu.

Czytaj więcej informacji na temat wiaduktu