Wspólne zdjęcie nowej rady i burmistrza. foto: Ostrodaonline.pl
Featured

Ślubowanie nowego burmistrza i radnych

Podczas pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie kadencji 2024-2029, radni oraz burmistrz elekt złożyli ślubowanie. Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku. Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia, zaproszeni gości i mieszkańcy szczelnie wypełnili zamkową salę.

Po odebraniu zaświadczeń o uzyskaniu mandatów radni oraz burmistrz Rafał Dąbrowski złożyli ślubowanie. W dalszej części burmistrz zwrócił się do zgromadzonych na m.in. tymi słowami:

21 kwietnia w drugiej turze wyborów samorządowych dzięki Państwu, dzięki ostródziankom i ostródzianom uzyskałem historyczny, największy w historii wynik 6541 głosów. Za ten wynik, za to zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli, chciałbym z tego miejsca wszystkim Wam raz jeszcze z całego serca bardzo, ale to bardzo serdeczne podziękować. Dziękuję Wam.

Marzy mi się i chcę być burmistrzem wszystkich ostródzianek i ostródzian. Nie tylko tych, którzy zdecydowali się 12 kwietnia, czy wcześniej 7 kwietnia postawić krzyżyk przy moim nazwisku. To jest moja deklaracja. Niezależnie od państwa poglądów, sympatii, antypatii, w ciągu tej najbliższej kadencji, w ciągu tych najbliższych lat, w trakcie których czeka nas wiele wyzwań, ja będę zawsze burmistrzem wszystkich ostródzianek i ostródzian. To mogę Państwu zagwarantować.

Burmistrz Rafał Dąbrowski

Po zakończeniu przemówienia burmistrza głos zabrali goście. Po przemowach i podziękowaniach przerwano sesję. Dalsza jej część odbyła się w sali sesyjnej urzędu miejskiego. W tajnych głosowaniach radni wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
Nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostródzie został Adrian Godlewski, a wiceprzewodniczącymi Mariusz Bojarowski i Julian Pawłowski.
Nowy burmistrz zabrał się od razu do pracy i zarządzeniem Nr76/2024 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie dokonał kilku zmian w strukturze organizacyjnej.


M.in., dokonano zmian:

  1. w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego”;
  2. w § 11 ust.1 w tabeli nadaje się nowe brzmienie pozycji 1: 1. Wydział Organizacyjny Referat Organizacyjny Referat Obsługi Kancelarii i Interesantów ORG OR BOI
  3. w § 11 ust. 1 w tabeli nadaje się nowe brzmienie pozycji 19 tabeli: 19. Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Referat Komunikacji Medialnej i Promocji RLP KP
  4. w § 11 ust. 1 wykreśla się pozycję 22 tabeli: „22. Architekt miejski”;
  5. w § 11 ust. 1 wykreśla się dwie ostatnie pozycje tabeli: „24. Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego” i „24. Referat obsługi kancelarii i interesantów BOI”;


Szczegółowy zakres zmian dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (link do BIP).

Fotorelacja: