ilustracja, pieniądze.
Featured

Studia MBA na koszt podatnika

Firma inwestująca w rozwój pracownika to skarb. Szczególnie, jeśli koszty takiej inwestycji są wysokie. Można oczekiwać, że pracownik z nową wiedzą i umiejętnościami zrobi dobry użytek dla dobra firmy. To samo tyczy się pracodawcy, którym jest samorząd. Źle się dzieje, jeśli poza zyskiem pracownika nie widać realnych korzyści po stronie pracodawcy.

Newsweek od 2022 roku publikuje materiały na temat m.in. studiów MBA realizowanych przez warszawską uczelnię Collegium Humanum (link do materiałów). Szerokim echem odbiły się informacja o aresztowaniu rektora uczelni i handlu dyplomami na masową skalę. Po tych publikacjach rozpoczęło się powszechne sprawdzanie, kto jest na liście absolwentów warszawskiej uczelni. Na liście nie brakuje nazwisk celebrytów, polityków ze wszystkich stron sceny politycznej, wysoko postawionych urzędników i samorządowców. Wpłata, szybka ścieżka studiów i dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych trafiał w ręce studentów. To m.in. jedna z przyczyn nagłej popularyzacji studiów MBA nie tylko wśród samorządowców. Alternatywą jest nauka i przystąpienie do państwowego egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, który do najłatwiejszych nie należy. Nie jest chyba wielkim zaskoczeniem, że niektórzy samorządowcy postanowili zrobić takie studia na koszt podatnika.

W kwietniu wysłałem wnioski o informację publiczną do urzędu miejskiego, urzędu gminy i starostwa powiatowego w Ostródzie. Uzyskane odpowiedzi potwierdziły informacje, że za pieniądze publiczne dofinansowano studia MBA kilku urzędnikom.
Master of Business Administration to studia podyplomowe dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym, które mają poprawić ich umiejętność zarządzania szeroko rozumianą organizacją. Poszerzają wiedzę na temat marketingu, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi.

Łączny koszt tych studiów to 27 820 zł. Dofinansowano studia podyplomowe MBA w latach 2019/2020 i 2020/2021. Wszystkie w COLLEGIUM HUMANUM SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA z siedzibą w Warszawie. Samorządowcy, który skorzystali z dofinansowania do studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration to:

  • Jan Kacprzyk – wicestarosta, 9 500 zł, ukończone w dniu 27.06.2021 r.,
  • Jolanta Koszczał - sekretarz powiatu, 8 320 zł, ukończone w dniu 27.06.2021 r.,
  • Andrzej Wiczkowski - starosta ostródzki, 10 000 zł, ukończone w dniu 21.06.2020 r.,

Urząd gminy i urząd miejski odpowiedziały, że od 2018 roku nie udzieliły pracownikom dofinansowania do studiów MBA.

W odpowiedzi starosty czytamy:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie w miarę posiadanych środków finansowych dofinansowuje pracownikom koszty podnoszenia kwalifikacji, w tym studia. Starostwo nie posiada odrębnego regulaminu w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Korzysta z zapisów zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy „Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie".
Nie wszyscy pracownicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania. Składa się na to wiele czynników. Pracodawca podejmując decyzję o formie dofinansowania studiów bierze pod uwagę m.in.:
• ilość posiadanych środków finansowych w budżecie przeznaczonych na podnoszenie
• kwalifikacji w danym roku kalendarzowym rodzaj i kierunek studiów czy są to studia ściśle związane z wykonywanymi obowiązkami, czy tylko częściowo,
• wniosek pracownika o dofinansowanie kosztów kształcenia, który nie zawsze ubiega się o zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, ponieważ wnioskuje tylko o dofinansowanie kosztów czesnego.

Dofinansowanie do studiów w starostwie (2018-2020)

  • w roku 2018 - 5 284,40 zł (3 pracowników),
  • w roku 2019 - 3 956,80 zł (2 pracowników),
  • w roku 2020 - 12 400,00 zł (2 pracowników).

Zasiadanie w radach nadzorczych to dodatkowy dochód. Na podstawie oświadczeń majątkowych widać, że koszt zwróciłby się po pierwszym roku zasiadania w spółkach, dlatego dziwi finansowanie takich studiów z pieniędzy podatnika.

Andrzej Wiczkowski

od 09.10.2020 - Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Nidzica).
od 17.12.2020 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lidzbark).
Dochód ze spółek za 2020 rok: 2 362,25 zł
Dochód ze spółek za 2021 rok: 26 429,92 zł
Dochód ze spółek za 2022 rok: 32 613,12 zł
Brak oświadczenia majątkowego za 2023 rok

Jan Kacprzyk

Od 23.03.2022 do maja 2024 - Akwedukty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Różnowo)
Dochód ze spółki za 2022 rok: 8 777,42 zł
Dochód ze spółki za 2022 rok: 12 600 zł
Dochód ze spółki za 2023 rok: 12 600 zł

Jolanta Koszczał

Od 7.02.2022 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gietrzwałd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gietrzwałd)
Dochód ze spółki za 2022 rok: 6 970 zł
Dochód ze spółki za 2023 rok: 7 300,61 zł

Od 1.07.2022 do maja 2024 - Miejska Administracja Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ostróda)
Dochód ze spółki za 2022 rok: 8 916 zł
Dochód ze spółki za 2023 rok: 17 426,07 zł

Czy studia MBA spowodowały, że od 2020 roku zarządzanie starostwem i jednostkami podległymi weszło na wyższy poziom? Pozostawiam to Państwu do samodzielnej oceny.