Hala MOS.

Chronologia modernizacji hali MOS

Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego jest nadal remontowana, choć odbiory końcowe trzech etapów prac modernizacyjnych zostały podpisane w październiku 2019 roku. Od marca 2019 roku padły 4 terminy oddania jej do użytku. Żaden nie został dotrzymany. Po naszej publikacji 5 lutego, która ujawniła fatalną jakość wykonania remontu, miał być wykonany kosmetyczny, trzydniowy remont, po którym hala miała ponownie być oddana do użytku. Po czterech  miesiącach nadal nie jest udostępniona.

Poniżej chronologia remontu. Wszystkie daty i zdarzenia mają potwierdzenia w dokumentach i nagraniach, którymi dysponujemy.
Mamy nadzieję, że mając gotowy materiał radni miejscy zajmą się solidnie rozliczeniem tej inwestycji, bo jak do tej pory, poza kilkoma wypowiedzianymi zdaniami niewiele zrobili w tym temacie. W szczególności warto przyjrzeć się wymianie całej konstrukcji podłogi.
Niestety do dziś nie otrzymaliśmy kompletu informacji, o które wnioskowaliśmy. Po szczegółowej analizie braków prawdopodobnie zostanie złożona kolejna skarga na bezczynność.

DataZdarzenie
2018-07-05 Przetarg, ogłoszenie: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie- roboty zewnętrzne termomodernizacja.
2018-07-31 Podpisanie umowy do przetargu: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie- roboty zewnętrzne termomodernizacja.
2018-11-28 Maksymalny umowny termin zakończenia prac: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie- roboty zewnętrzne termomodernizacja.
2018-11-19 Nowy Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak.
Remont wewnątrz hali MOS
2019-03-07 Pierwszy przetarg, ogłoszenie: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.
2019-03-19 Pierwszy przetarg, unieważnienie: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 2.
2019-03-29 Pierwszy przetarg, termin składania ofert: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.
2019-03-29 Informacja z UM: Zgodnie z zapowiedzą burmistrza nowa hala ma być oddana do użytku we wrześniu 2019 roku.
2019-04-12 Pierwszy przetarg, unieważnienie: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 1.
2019-04-15 Drugi przetarg, ogłoszenie: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.
2019-04-30 Drugi przetarg, termin składania ofert: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.
2019-05-06 Pierwszy przetarg, wybór najkorzystniejszej oferty: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 3.
2019-05-14 Pierwszy przetarg, podpisanie umowy: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 3.
2019-05-16 Pierwszy przetarg, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 3.
2019-05-17 Drugi przetarg, informacja o wyniku postępowania: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.
2019-05-23 Drugi przetarg, podpisanie umowy: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 1.
2019-05-23 Drugi przetarg, podpisanie umowy: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 2.
2019-05-27 Drugi przetarg, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 1, 2.
2019-08-21 Maksymalny umowny termin zakończenia prac:  Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 1.
2019-09-20 Maksymalny umowny termin zakończenia prac:  Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 2.
2019-09-11 Maksymalny umowny termin zakończenia prac:  Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie, część 3.
2019-09-20 Podpisano protokół odbioru końcowego prac, część 2. Odebrano bez uwag.
2019-09-22 Sesja Rady Miejskiej: Naczelnik wydziału wyjaśnia - Roboty związane z wentylacją zostały zakończone, będzie około 2 tygodni opóźnienia.
2019-09 Pierwotnie planowany termin oddania hali do użytku.
2019-10-21 Podpisano protokół odbioru końcowego prac, część 1. Odebrano bez uwag.
2019-10-25 Trzeci przetarg, ogłoszenie: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, część 1.
2019-10-30 Podpisano protokół odbioru końcowego prac, część 3. Odebrano bez uwag.
2019-11-06 Informacja z UM: Wykonawcy (przetarg 1 i 2) nie zwrócili się o przedłużenie terminu zakończenia prac.
2019-11-06 Informacja z UM: Przewidywany termin oddania hali sportowej do użytku to koniec listopada 2019 r.
2019-11-07 Informacja burmistrza: Odebrano już prace na obiekcie.
2019-11-15 Dodatkowa umowa na przystosowanie węzła cieplnego.
2019-11-15 Dodatkowa umowa na montaż tulei i słupków.
2019-11-15 Dodatkowa umowa na przebudowę rozdzielni elektrycznej.
2019-11-17 Trzeci przetarg, termin składania ofert: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, część 1.
2019-11-26 Trzeci przetarg, informacja o wyniku postępowania: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, część 1.
2019-11-27 Podpisano protokół odbioru końcowego prac (przebudowa rozdzielni elektrycznej). Odebrano bez uwag.
2019-11-29 Podpisano protokół odbioru końcowego prac (montaż tulei i słupków). Odebrano bez uwag.
2019-12-03 Trzeci przetarg, podpisanie umowy: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, część 1.
2019-12-04 Trzeci przetarg, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, część 1.
2019-12-04 Dodatkowa umowa na malowanie wymiennikowni.
2019-12-11 Podpisano protokół odbioru końcowego prac (malowanie wymiennikowni). Odebrano bez uwag.
2019-12-12 Dodatkowa umowa na wykonanie posadzki z wykładziny sportowej w magazynach.
2019-12-13 Dodatkowa umowa na wzmocnienie ścian hali sportowej.
2019-12-18 Podpisano protokół odbioru końcowego prac (wykonanie posadzki z wykładziny sportowej w magazynach). Odebrano bez uwag.
2019-12-19 Dodatkowa umowa na wykonanie krat zabezpieczających i dwóch bram zamykanych magazynku na hali sportowej.
2019-12-20 Dodatkowa umowa na dostarczenie wyposażenia Hali MOS.
2019-12-20 Podpisano protokół odbioru końcowego prac (wzmocnienie ścian hali sportowej). Odebrano bez uwag.
2020-01-09 Gmina Miejska wzywa firmę ADR BUD do usunięcia usterek.
2020-01-10 Gmina Miejska wzywa firmę ADR BUD na przegląd gwarancyjny wadliwego włącznika p.poż.
2020-01-14 Termin usunięcia usterek wskazany w piśmie z 10 stycznia 2020.
2020-01-15 Podpisano protokół odbioru końcowego prac, przetarg trzeci, część 1. Odebrano bez uwag.
2020-01-16 Termin usunięcia usterek wskazany w piśmie z 9 stycznia 2020 ROKU.
2020-01-16 Firma ADR BUD powiadamia Gminę Miejską o usunięciu zgłoszonych usterek.
2020-01-20 Podpisano protokół odbioru końcowego prac, dostarczenie wyposażenia. Odebrano bez uwag.
2020-02-03 Udostępnienie hali do użytku pomimo braku odbioru obiektu przez OCSiR.
2020-02-03 Publikacja materiału o stanie hali po remoncie.
2020-02-05 Zamknięcie hali MOS.
2020-02-06 Burmistrz w podczas spotkania rady sportu sugeruje, że zdjęcia W MATERIALE mogą być wykonane w taki sposób, żeby pokazać nieprawdziwy stan rzeczy. Jednocześnie mówi tak: "Mam nadzieję, że nic nie będzie na przeszkodzie stało, żeby w poniedziałek (2020-02-10) otworzyć tą halę. (..) Już te poprawki są tak naprawdę poprawione. Tam są tak naprawdę poprawki bardzo kosmetyczne.(..) Tam naprawdę nie ma technicznych przeszkód, żeby się odbywały zajęcia. Te rzeczy, które były pokazane, już są jakby poprawione."
2020-02-07 Firma ADR BUD powiadamia Gminę Miejską o usunięciu zgłoszonych usterek. Brak informacji czego to dokładnie dotyczy.
2020-02-11 Firma ADR BUD powiadamia Gminę Miejską o braku możliwości uszczelnienia dachu z powodu opadów. Brak w piśmie informacji, którego zgłoszenia to dotyczy.
2020-02-14 Gmina Miejska prosi Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o przeprowadzenia kontroli w związku z zakończeniem prac na hali MOS.
2020-02-25 Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdza nieprawidłowości wskazane w naszym materiale.
2020-02-25 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o stwierdzeniu nieprawidłowości natury budowlanej.
2020-03-05 Pytamy o pisma dotyczące awarii, usterek, wad zgłoszonych wykonawcom od 2018 roku.
2020-03-09 Wypadek na hali MOS, dwie osoby poszkodowane.
2020-03-09 Informacja zastępcy burmistrza podczas Sesji Rady Miejskiej: Chcieliśmy jutro włączyć obiekt do eksploatacji. Jutro zapadnie decyzja, kiedy możemy otworzyć.
2020-03-12 Gmina Miejska wzywa firmę MF INVEST do usunięcia wad (wzmocnienie ścian, malowanie).
2020-03-20 Firma MF INVEST prosi o ustalenie terminu oględzin.
2020-04-03 Gmina Miejska w związku z brakiem usunięcia wad do 2 kwietnia 2020 roku ustala firmie MF INVEST nieprzekraczalny termin na ich usunięcie do 10 kwietnia 2020 roku. W przypadku braku reakcji prace zostaną zlecone innej firmie na koszt firmy.
2020-04-09 Firma MF INVEST w związku z sytuacją epidemiologiczną prosi o ustalenie nowego terminu po świętach wielkanocnych.
2020-04-10 Termin usunięcia usterek wskazany w piśmie z 3 kwietnia 2020 roku.
2020-04-27 Firma MF INVEST zgłasza zakończenie prac naprawczych.
2020-05-11 Gmina Miejska informuje firmę MF INVEST, że prace zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, nastąpiło pogorszenie wyglądu w stosunku do stanu pierwotnego. Wskazano termin usunięcia wad na 20 maja 2020 roku. W przypadku braku reakcji prace zostaną zlecone innej firmie na koszt firmy. (MF INVEST).
2020-05-19 Wysyłamy ponaglenie do Gminy Miejskiej w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek z 5 marca 2020 roku.
2020-05-19 Konferencja prasowa - "Na dzień dzisiejszy jest odbiór", zgłoszono usterki.
2020-05-20 Termin usunięcia usterek wskazany w piśmie z 11 maja 2020 roku.
2020-06-03 Gmina Miejska Ostróda po trzech miesiącach odpowiada na nasz wniosek z 5 marca.
2020-06-10 Konferencja prasowa - "Prowadzone są prace reklamacyjne, obiekt jest przystosowany do użytku. Obiekt jest przygotowany do odbioru".
2020-08 Wskazany podczas konferencji kolejny możliwy termin udostępnienia hali.