ilustracja: Budowa ronda

Dwa lata na budowę dwóch rond

Dwa skrzyżowania (Mickiewicza- Olsztyńska i Olsztyńska- Drwęcka- Niepodległości) są szczególne ważne dla prawidłowego funkcjonowania ruchu kołowego w mieście. Mickiewicza- Olsztyńska obsługuje cały ruch z i do miasta od strony północnej. Olsztyńska- Drwęcka- Niepodległości zapewnia sprawne przemieszczanie się z i do miasta od strony Osiedla Plebiscytowego.

Umowa na wykonanie rond na skrzyżowaniu Mickiewicza- Olsztyńska oraz skrzyżowaniu ulic Olsztyńska- Drwęcka- Niepodległości została podpisana 17 stycznia 2023 roku (ZP.2610.23.2022.BŻ „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”). Wynagrodzenie określono na 9 995 000,00 PLN brutto. Teren budowy na skrzyżowaniu Mickiewicza- Olsztyńska został przekazany wykonawcy 24 stycznia 2023 roku. Teren budowy na skrzyżowaniu Olsztyńska- Drwęcka- Niepodległości został przekazany wykonawcy 29 lutego 2024 roku. Umowny termin zakończenia prac na obu rondach upływa 22 miesiące od podpisania umowy, tj. do dnia 17 listopada 2024 roku. Do dnia udzielenia odpowiedzi (11 marca 2024 r.) nie podpisano żadnego aneksu do przedmiotowej umowy.

Pierwsza zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Mickiewicza- Olsztyńska nastąpiła 12 października 2023 roku. Wyłączono z ruchu odcinek ulicy Mickiewicza, od skrzyżowania do wjazdu na parking przy urzędzie miejskim. Ruch w ciągu ulic Mikiewicza- Olsztyńska do dziś odbywa się po dodatkowym pasie jezdni przygotowanym przez wykonawcę.

Kolejnym etapem było wprowadzenie ruchu wahadłowego w dniu 4 marca 2024 roku. Spowodowało to spore utrudnienia w ruchu pojazdów. W godzinach szczytu trzeba czekać niekiedy po kilkanaście minut na światłach, aby przejechać przez ten odcinek. Niektórzy kierowcy objeżdżają ten fragment przez ulicę Nadrzeczną i ulicę Niepodległości. Jednak wąskie gardło (przejazd jednym pasem) na końcowym etapie ulicy Nadrzecznej, jak również zły stan techniczny części ulicy Garnizonowej powoduje, że nie jest to najlepsza alternatywa.

Tempo realizacji prac na rondzie Mickiewicza- Olsztyńska pozostawia wiele do życzenia. Tygodnie bez jakiegokolwiek postępu prac nie napawają optymizmem. Na dzień publikacji upłynęło już 429 dni od podpisania umowy (64% czasu realizacji przedmiotu umowy). Pozostało jednie cierpliwie czekać na zakończenie prac.

Zdjęcia:

Umowa: