ilustracja, spotkanie w sprawie budowy nowego ronda
Featured

Szykujcie się na spore utrudnienia

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wskazał termin rozpoczęcia prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości- Olsztyńskiej i Drwęckiej. Będą spore utrudnienia, a proces przebudowy będzie podzielony na trzy etapy.

Na spotkaniu zabrakło starosty Andrzeja Wiczkowskiego i przedstawiciela wykonawcy. Natomiast na spotkanie przyszedł burmistrz Rafał Dąbrowski, zastępca burmistrza Cezary Wawrzyński, Dorota Szczurowska zastępująca sekretarza, radna Anna Monist i radny Kamil Krzyżanowski.

Pod koniec czerwca mają ruszyć prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości- Olsztyńskiej i Drwęckiej. Informację przekazał Grzegorz Puzon, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Prace mają być realizowane w trzech etapach.
Pierwszy to wyłączenie z ruchu północnego pasa ul. Olsztyńskiej od ul. Gizewiusza do 50 metrów za skrzyżowaniem z ul. Niepodległości. Przejazd w ul. Niepodległości zostanie całkowicie zablokowany. O tym rozwiązaniu w dalszej części materiału.
Drugi etap to zamknięcie południowego pasa ul. Olsztyńskiej (50 przed skrzyżowaniem) i zachodniego pasa ul. Drwęckiej.
Trzeci etap to wyłączenie z ruchu wschodniego pasa ul. Drwęckiej i południowego pasa ul. Olsztyńskiej (do ul. Gizewiusza).
Każdy z trzech etapów będzie się wiązał z ustawieniem sygnalizacji świetlnej w trzech punktach. Z przekazanych na spotkaniu informacji wynika, że nie ma zgody właściciela na wykorzystanie parkingu przy markecie do utworzenia objazdu. Nie będzie też utworzonego przejazd do i z ulicy Plebiscytowej na MOP znajdujący się przy drodze ekspresowej S7 (stacja Shell). GDDKiA nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie.

Grzegorz Puzon, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Pierwszy etap, w którym zostanie zamknięty przejazd ze skrzyżowania w ulicę Niepodległości przełoży się na zwiększony ruch na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Nadrzecznej. Dokładnie tym odcinkiem będzie poprowadzony alternatywny dojazd do zabudowań znajdujących się przy ul. Garnizonowej. Jak zapewnił przedstawiciel ZDP, niektóre fragmenty ulicy Nadrzecznej zostaną naprawione. W najwęższym odcinku ulicy Nadrzecznej (przy zakładzie NIKE) zostanie ustawiona sygnalizacja świetlna. Ma to na celu zapewnienie lepszej płynności i bezpieczeństwa ruchu na tamtym odcinku. Do czasu zakończenia całej inwestycji przejazd z ulicy Niepodległości na Olsztyńską będzie zablokowany.

Jeden z mieszkańców zadał pytanie - czy jako miasto zabezpieczyliście dodatkowe autobusy do tak dużego zakładu pracy (Ostróda Yacht)? Na pytanie odpowiedzi udzielił burmistrz Rafał Dąbrowski. Przekazał, że taki pomysł padł, by wzorem innych firm pracownicy byli dowożeni i odwożeni z punktu zbornego.

„Ewentualnie możemy spróbować, nie rozmawiałem jeszcze z władzami firmy Ostróda Yacht na ten temat, ale możemy spróbować wypracować takie rozwiązanie. Oczywiście to też będzie podlegało weryfikacji tego, czy ono się sprawdzi. Nie można wymóc na nikim rozwiązania”.

Burmistrz zasugerował też wybór alternatywnej drogi przez Lubajny, dalej drogą krajową nr 16 i zjazd w ulicę Grunwaldzką. Oczywiście to wszystko w zależności od docelowego miejsca przejazdu.

Mieszkańcy nie kryli niezadowolenia z powodu planowanych utrudnień. Były głosy zwątpienia w dotrzymanie terminu zakończenia prac (17 listopada 2024 roku), a padały one w odniesieniu do wcześniejszych remontów realizowanych przez wykonawcę. Pojawiło się też pytanie o sens tej inwestycji, skoro nie zwiększy ona przepustowości na tym odcinku. Odpowiedź nie była przekonująca.