Ilustracja

Nieprawomocne postanowienie sądu w sprawie w wniosku burmistrza

Na profilu społecznościowym Zbigniew Michalak - Burmistrz Miasta Ostróda pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu w sprawie pozwu, jaki złożył Zbigniew Michalak przeciwko Julianowi Pawłowskiemu. Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu w postanowieniu nakazał sprostowanie dwóch informacji. Pozostałą część wniosku burmistrza sąd odrzucił.

Sąd w postanownieniu zakazał Julianowi Pawłowskiemu rozpowszechniania informacji o tym, jakoby Zbigniew Michalak - Burmistrz Miasta Ostróda:
a) "szykanował" osoby, które chciały wziąć udział w referendum gminnym,
b) zakazał współpracy z Telewizją Mazury oraz Gazetą Ostródzką,
 nakazał sprostowanie nieprawdziwych informacji, poprzez zamieszczenie oświadczenia w Telewizji Mazury w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia.

O sprawie pisaliśmy wczoraj (Pozew przeciwko zwolnionemu dyrektorowi). Postanowienie sądu jest nieprawomocne, strony mogą się odwołać. Julian Pawłowski, z którym rozmawialiśmy zapowiedział, że złoży odwołania po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem.

Sąd w dzisiejszym postanowieniu odrzucił wniosek Zbigniewa Michalaka, w którym domagał się sprostowania i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych jego zdaniem informacji, jakoby burmistrz nie przekazał polecenia o odwołaniu koncertu oraz całkowicie pozbawił byłego dyrektora dochodu.