pieniądze, ilustracja do materiału

Podwyżki i nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, styczeń-lipiec 2022

Zgodnie z zapowiedzią publikuję szczegółowe informacje o podwyżkach i nagrodach od stycznia do lipca 2022 roku. Zestawienie dotyczy miejskich urzędników.

O dane zawnioskowałam 2 sierpnia po opublikowaniu odpowiedzi na interpelację radnej Anny Monist. Moje zapytanie jest niejako rozwinięciem wąskiego zakresu informacji, o które zawnioskowała radna. Zastępca burmistrza Piotr Kowal odpowiedzi przesłał 30 września.
Z zestawienia wiadomo, że do lipca 2022 roku podwyżki otrzymało 74 pracowników. 55 z nich otrzymało podwyżki od 2 do 10%. 14 pracowników otrzymało podwyżki między 10 a 18%. Dla pozostałych 5 pracowników przyznano podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 32 do 56%. Szczegóły dotyczące nagród i podwyżek w poniższych tabelach.
Uwagę zwraca podwyżka o 32% dla zastępcy burmistrza zaledwie miesiąc po zatrudnianiu. Zastępca otrzymał też najwyższą nagrodę w kwocie 11 000 zł. 

Tabela 1 – Zestawienie kwot na nagrody w styczeń - lipiec 2022.
Nazwisko i imię pracownikaKomórka organizacjnaMiesiąc Kwota na rod Uzasadnienie
Bartnicki Andrzej Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Bartnicki Andrzej Straż Miejska maj 1 142,00 * zwiększenie zadań
Belowska Izabela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Bialek Sara Biuro Zamówień Publicznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Bigus Maciej Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Blank Magdalena Audyt Wewnętrzny i Kontrola maj 800,00 nagroda Burmistrza
Bober Anna Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Cichorek Krystian Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Czyżewski Łukasz Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Danowska Aniela Urząd Stanu Cywilnego maj 800,00 nagroda Burmistrza
Długosz Izabela Wydział Spraw Obywatelskich kwiecień 1 000,00 zwiększenie zadań
Długosz Izabela Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zwiększenie zadań
Długosz Izabela Wydział Spraw Obywatelskich maj 650,00 ** zwiększenie zadań
Duda Karol Referat Organizacyjny maj 800,00 nagroda Burmistrza
Gadomska Jolanta Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Gęstwicka Anna Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 nagroda Burmistrza
Gorzelewski Piotr Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Graw Ewelina Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Gubernat Ewa Urząd Stanu Cywilnego maj 800,00 nagroda Burmistrza
Gudaczewska Malwina Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Halman Jarostaw Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Janowiak Beata Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kaliszewska Magdalena Biuro Zamówień Publicznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kalwiński Łukasz Wydział Spraw Obywatelskich kwiecień 2 137,00 zwiększenie zadań
Kalwiński Łukasz Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zwiększenie zadań
Kalwiński Łukasz Wydział Spraw Obywatelskich maj 1 280,60 ** zwiększenie zadań
Kamiński Jacek Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Karczewski Sylwester Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Klukowska Magdalena Audyt Wewnętrzny i Kontrola maj 800,00 nagroda Burmistrza
Korwek Michał Samodzielne stanowisko maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kosecka Magdalena Wydział Spraw Obywatelskich kwiecień 2 650,00 zwiększenie zadań
Kosecka Magdalena Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zwiększenie zadań
Kosecka Magdalena Wydział Spraw Obywatelskich maj 1 250,00 ** zwiększenie zadań
Kołodziej Przemysław Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kowal Piotr Zastępca Burmistrza maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kowal Piotr Zastępca Burmistrza czerwiec 11 000,00 zwiększenie zadań
Krupiński Paweł Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kubacka Dorota Urząd Stanu Cywilnego maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kwiatek Anna Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kwiatek Robert Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Kwiatek Robert Straż Miejska maj 1 142,00 * zwiększenie zadań
Madejek Maria Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Margalska Anna Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Margalski Marek Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Matkowska Anna Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Michałowska Agata Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Nalewajko Konrad Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Nastula Matgorzata Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Nowicka Matgorzata Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Nowosad Anna Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Palmowska Wioletta Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Pietkiewicz Wioletta Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Pietrykowska Marta Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji kwiecień 5 000,00 zwiększenie zadań
Pietrykowska Marta Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 800,00 zwiększenie zadań
Pietrykowska Marta Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 1 833,37 ** zwiększenie zadań
Piotrowski Leszek Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Plezia Olga Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Prella Przemys}aw Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Prella Przemysław Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 1 833,30 ** zwiększenie zadań
Rafalski Rafał Referat Organizacyjny kwiecień 1 000,00 zwiększenie zadań
Rafalski Rafał Referat Organizacyjny maj 800,00 nagroda Burmistrza
Ratajczyk Boiena Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Romahska Inez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Roszkiewicz Barbara Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Sack Robert Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Sadokierska Beata Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Siemionow Edyta Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Skrzypczyński Leopold Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Socha Elżbieta Sekretarz Miasta maj 800,00 nagroda Burmistrza
Spittal Wojciech Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Stramski Henryk Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Strzelec Jarosław Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Syga Łukasz Referat Organizacyjny maj 800,00 nagroda Burmistrza
Szaniawska Joanna Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Titz Anita Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 nagroda Burmistrza
Welenc Lidia Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Wereda Dagmara Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
WieczorekWerbel Jolanta Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 nagroda Burmistrza
Wiśniewska Beata Wydział Spraw Obywatelskich kwiecień 2 350,00 zwiększenie zadań
Wiśniewska Beata Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zwiększenie zadań
Wiśniewska Beata Wydział Spraw Obywatelskich maj 1 100,00 ** zwiększenie zadań
Wiśniewski Wojciech Straż Miejska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Włodarski Rafał Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Wójcik Monika Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Wojtas Monika Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Zaiegowska Paulina Wydział Finansowo- Budżetowy maj 800,00 nagroda Burmistrza
Zakrzewska Katarzyna Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Zarkiewicz Lukasz Wydział Inwestycji maj 800,00 nagroda Burmistrza
Zumbrzycka Magdalena Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 nagroda Burmistrza
Zurański Karol Biuro Zamówień Publicznych maj 800,00 nagroda Burmistrza

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie i Zarządzeniem Nr 189/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie na podstawie powołania, indywidualne nagrody pracownikom przyznaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii bezpośrednich przełożonych. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności oraz za wykonywanie dodatkowych zadań powodujących szczególne obciążenie, jeżeli pracownik nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

*) Środki zewnętrzne na realizację zadań obronnych.

**) Środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Informacja dotycząca podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, którzy pełnią funkcje publiczną. Zgodnie z odpowiedzią nie było wyrównia wynagrodzenia wstecz.

Tabela 2 – Zestawienie podwyżek styczeń-lipiec 2022
Nazwisko i imię pracownikaKwota podwyżki bruttoKwota wynagrodzenia zasadniczego po podwyżceData podwyżkiWzrost %
Bartnicki Andrzej 417,00 5 142,00 marzec 8,83%
Belowska Izabela 552,00 4 000,00 styczeń 16,01%
Belowska Izabela 256,00 4 256,00 marzec 6,40%
Białek Sara 400,00 4 394,00 marzec 10,02%
Bigus Maciej 324,00 3 940,00 marzec 8,96%
Bober Anna 410,00 3 960,00 styczeń 11,55%
Bober Anna 150,00 4 110,00 marzec 3,79%
Cichorek Krystian 1 100,00 4 500,00 styczeń 32,35%
Czyżewski Łukasz 367,00 3 794,00 marzec 10,71%
Blank Magdalena 171,00 4 210,00 marzec 4,23%
Danowska Aniela 167,00 4 777,00 marzec 3,62%
Długosz Izabela 250,00 5 567,00 marzec 4,70%
Duda Karol 283,00 4 403,00 marzec 6,87%
Gadomska Jolanta 2 510,00 7 200,00 marzec 53,52%
Gęstwicka Anna 292,00 3 658,00 marzec 8,67%
Gorzelewski Piotr 251,00 4 069,00 marzec 6,57%
Graw Ewelina 263,00 3 463,00 marzec 8,22%
Gubernat Ewa 250,00 6 275,00 marzec 4,15%
Gudaczewska Malwina 1 867,00 7 400,00 styczeń 33,74%
Halman Jarosław 250,00 4 072,00 marzec 6,54%
Janowiak Beata 166,00 6 116,00 marzec 2,79%
Kaliszewska Magdalena 250,00 4 584,00 marzec 5,77%
Kalwiński Lukasz 417,00 4 086,00 marzec 11,37%
Kamiński Jacek 333,00 4 033,00 marzec 9,00%
Karczewski SyIwester 250,00 3 350,00 marzec 8,06%
Klukowska Magdalena 342,00 5 603,00 marzec 6,50%
Kołodziej Przemysław 630,00 5 130,00 lipiec 14,00%
Kosecka Magdalena 330,00 3 730,00 marzec 9,71%
Kowal Piotr 2 210,00 9 040,00 styczeń 32,36%
Krupiński Pawel 130,00 4 156,00 marzec 3,23%
Kubacka Dorota 250,00 4 417,00 marzec 6,00%
Kwiatek Anna 250,00 4 066,00 marzec 6,55%
Kwiatek Robert 333,00 4 733,00 marzec 7,57%
Madejek Maria 300,00 3 300,00 styczeń 10,00%
Maikowska Anna 250,00 4 130,00 marzec 6,44%
Margalska Anna 167,00 3 592,00 marzec 4,88%
Margalski Marek 126,00 4 009,00 marzec 3,24%
Michałowska Agata 173,00 3 788,00 marzec 4,79%
Nalewajko Konrad 182,00 3 924,00 marzec 4,86%
Nastula Małgorzata 250,00 3 662,00 marzec 7,33%
Nowicka Małgorzata 265,00 6 165,00 marzec 4,49%
Nowosad Anna 167,00 3 767,00 marzec 4,64%
Palmowska Wioletta 2 936,00 8 136,00 styczeń 56,46%
Pietrykowska Marta 550,00 3 750,00 marzec 17,19%
Piotrowski Leszek 310,00 5 053,00 marzec 6,54%
Prella Przemysław 354,00 4 629,00 marzec 8,28%
Rafalski Rafal 439,00 3 839,00 marzec 12,91%
Ratajczyk Bożena 250,00 5 550,00 marzec 4,72%
Romańska Inez 500,00 3 700,00 maj 15,63%
Roszkiewicz Barbara 525,00 3 425,00 marzec 18,10%
Sack Robert 166,00 3 713,00 marzec 4,68%
Sadokierska Beata 167,00 3 757,00 marzec 4,65%
Siemionow Edyta 500,00 3 300,00 styczeń 17,86%
Siemionow Edyta 250,00 3 550,00 marzec 7,58%
Skrzypczyński Leopold 291,00 3 758,00 marzec 8,39%
Spittal Wojciech 250,00 5 706,00 marzec 4,58%
Stramski Henryk 167,00 3 980,00 marzec 4,38%
Strzelec Jarosław 250,00 3 817,00 marzec 7,01%
Syga Lukasz 263,00 4 073,00 marzec 6,90%
Szaniawska Joanna 173,00 4 990,00 marzec 3,59%
Titz Anita 354,00 3 424,00 marzec 11,53%
Welenc Lidia 250,00 3 750,00 marzec 7,14%
Wereda Dagmara 305,00 3 886,00 marzec 8,52%
Wieczorek-Werbel Jolanta 167,00 4 633,00 marzec 3,74%
Wiśniewska Beata 250,00 3 828,00 marzec 6,99%
Wiśniewski Wojciech 251,00 3 810,00 marzec 7,05%
Włodarski Rafał 260,00 4 763,00 marzec 5,77%
Wojtas Monika 454,00 4 514,00 marzec 11,18%
Wójcik Monika 283,00 4 643,00 marzec 6,49%
Zakrzewska Katarzyna 450,00 3 850,00 marzec 13,24%
Załęgowska Paulina 275,00 4 422,00 marzec 6,63%
Zumbrzycka Magdalena 177,00 4 337,00 marzec 4,25%
Żarkiewicz Łukasz 270,00 7 333,00 marzec 3,82%
Żurański Karol 259,00 6 059,00 marzec 4,47%