Piotr Kowal, zastępca burmistrza, foto: UM Ostróda

Odchodzi kolejny człowiek burmistrza

Po blisko roku urzędowania zastępca burmistrza Piotr Kowal sam złożył wypowiedzenie. To kolejna osoba z listy "ludzi burmistrza", która odchodzi na własne życzenie.

Nieczęsto zdarza się, że w trakcie kadencji z urzędu odchodzi tak wielu urzędników zajmujących wysokie stanowiska. Jeszcze rzadziej zdarza się, że są to osoby, które trafiły do urzędu za kadencji jednego burmistrza, z którym były jednoznacznie kojarzone i powiązane.

Dwóch zastępców burmistrza, dwóch sekretarzy, naczelnik wydziału monitorowania, planowania i rozwoju. Takiej rotacji w trakcie jednej kadencji jeszcze nie mieliśmy. Warto tu powtórzyć, że byli to ludzie burmistrza. Ostatnim z tej listy jest zastępca burmistrza Piotr Kowal, który rozpoczął pracę w urzędzie 1 grudnia 2021 roku. Pochodzący z Elbląga trener piłki siatkowej, bez doświadczenia na pracy wysokich stanowiskach samorządowych.

Zastępca na początku zarabiał miesięcznie:
Wynagrodzenie zasadnicze - 6830,00 zł
Dodatek funkcyjny - 2850,00 zł
Dodatek stażowy - 546,40 zł

Już na starcie burmistrz dostrzegł najwyraźniej duży potencjał nowego zastępcy. Niecały miesiąc od zatrudnienia (grudzień 2021 roku) Piotr Kowal otrzymał od burmistrza nagrodę w kwocie 2000 zł (za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych).
Następny bonus w postaci podwyżki trafił do zastępcy już w styczniu 2022 roku (miesiąc po zatrudnieniu). Podwyżka w wysokości ponad 32% zwiększyła wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 9 040 zł, a w ślad za nią wzrosły pozostałe dodatki.

Pojawiły się też dwie nagrody:
maj - 800zł - nagroda burmistrza
czerwiec - 11000zł - zwiększenie zadań

Tymczasem na początku listopada zastępca burmistrza postanowił zmienić pracę i złożył wypowiedzenie, którego czas biegnie od 1 do 31 grudnia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika). Zastępca nie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Z informacji przekazanej przez burmistrza wynika, że od 4 do 18 listopada zastępca Piotr Kowal przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Z oczywistych przyczyn muszę tu dodać, że przekazanie tej krótkiej odpowiedzi zajęło burmistrzowi kilka ładnych dni. Pytania wysłałem 9 listopada, odpowiedź przyszła 21 listopada. Mam nadzieję, że w styczniu uda się zaktualizować listę o nagrody przyznane między 1 sierpnia a 31 grudnia.

Co do listy potencjanych nowych zastępców. Burmistrz Zbigniew Michalak przywyczaił nas do zaskakujących decyzji. Wystarczy poczekać.